Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program – CDP)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program – CDP)

योजनेची सुरुवात – 2 ऑक्टोबर 1952

योजनेत कार्यवाही – पहिली पंचवार्षिक योजना

लक्ष्य – सामाजिक सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करणे

उद्देश – ग्रामीण भागातील कृषी, पशुपालन, ग्रामोद्योग, आरोग्य उपचार व बालकल्याण इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जीवन स्तरामध्ये वाढ करणे.

*पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम हा ग्रामीण विकास सेवेचे अंग मानण्यात आला.

You might also like
3 Comments
 1. MOHAMMED MUJEEB KAREEM says

  Samudaiyak vikas kendra office in HYDERABAD

  1. MOHAMMED MUJEEB KAREEM says

   Reply sir

 2. Sayyad afsar says

  Mujeeb sir kya mai lon lena ke leya kya kruse samdayek villas kendre par

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World