उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 3

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 3

 • अवदशा – दुर्दशा, अवकळा
 • अवदसा – भांडकुदळ स्त्री
 • अवधि – मर्यादा
 • अवधि – वेळ, अवकाश
 • अविद्य – अडाणी
 • अविद्या – अज्ञान
 • असभ्य – हलकट
 • असभ्य – शिष्टाचार न पाळणारा
 • आकलन – धरणे
 • आकलन – ग्रहण करणे
 • आग्रह – हट्ट, प्रार्थना
 • आग्रह – गळ, मिन्नतवारी
 • आत – मध्ये
 • आत – आत्या
 • आजीव – जन्मभर
 • आजीवक – भिक्षुक
 • आदर – सदभाव
 • आदर – सन्मान
 • आप – पाणी
 • आप – आपण, स्वत:
 • आवेश – जोर, त्वरा
 • आवेश – क्षोभ, वेग
 • आशिक – आशीव, आशीर्वाद
 • आशिक – प्रणयी, फिदा
 • आवर्जून – अगत्यपूर्वक
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.