उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 3

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 3

 • अवदशा दुर्दशा, अवकळा
 • अवदसा भांडकुदळ स्त्री
 • अवधि मर्यादा
 • अवधि वेळ, अवकाश
 • अविद्य अडाणी
 • अविद्या अज्ञान
 • असभ्य हलकट
 • असभ्य शिष्टाचार न पाळणारा
 • आकलन धरणे
 • आकलन ग्रहण करणे
 • आग्रह हट्ट, प्रार्थना
 • आग्रह गळ, मिन्नतवारी
 • आत मध्ये
 • आत आत्या
 • आजीव जन्मभर
 • आजीवक भिक्षुक
 • आदर सदभाव
 • आदर सन्मान
 • आप पाणी
 • आप आपण, स्वत:
 • आवेश जोर, त्वरा
 • आवेश क्षोभ, वेग
 • आशिक आशीव, आशीर्वाद
 • आशिक प्रणयी, फिदा
 • आवर्जून अगत्यपूर्वक
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World