उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 2

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 2

 • अबोला भाषण न करणे
 • अब्ज कमळ
 • अब्ज एक संख्या
 • अध्ययन शिकणे
 • अध्यापन शिकविणे
 • अभिनय हावभाव
 • अभिनव नवीन
 • अभिप्राय आशय
 • अभिप्राय मत व्यक्त करणे
 • अभिमान आपलेपण
 • अभिमान योग्य असागर्व
 • अमर्यादा बेसुमार
 • अमर्याद अपमान अनादार
 • अमुल्य बिनमोल
 • अमुल्य अतिशय मुल्यवान
 • अरि शत्रु
 • अरी टोचणी
 • अरेरावी फुशारकी
 • अरेरावी चढाई
 • अर्ध्य पूजा
 • अर्घ्य सन्मान
 • अवकाश आकाश जागा
 • अवकाश उशीर, वेळ
 • अवगुण दुर्गुण
 • अवगुण खोड
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World