स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेबद्दल माहिती (SJSRY)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेबद्दल माहिती (SJSRY)

 • भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली.
 • 3 योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
 1. नेहरू रोजगार योजना
 2. अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
 3. प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी    
 • ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते.
 • तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
 • लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
 • योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
 • या योजनेत पुढील 2 उप-योजना राबविल्या जातात.
 1. अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅ
 2. अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.