STI Pre Exam Question Set 6

STI Pre Exam Question Set 6

1. भारतीय प्रमाण वेळ आणि ग्रीनविच प्रमाण वेळ यांच्यात —— अंतर आहे.

 1.  पाच तास
 2.  सहा तास
 3.  साडे चार तास
 4.  साडे चार तास

उत्तर : साडे चार तास


2. ईशान्य (उत्तर-पूर्वी) रेल्वेचे मुख्यालय कुठे आहे?

 1.  गोरखपुर
 2.  मुंबई
 3.  सिकंदराबाद
 4.  गोहाटी

उत्तर : गोरखपुर


3. खालीलपैकी गोदावरीची कोणती उपनदी नाही?

 1.  इंद्रावती
 2.  प्रवरा
 3.  इंद्रायणी
 4.  दूधना

उत्तर : प्रवरा


4. महाराष्ट्र राज्यात जंगलाखालील क्षेत्राचे प्रमाण ——- आहे.

 1.  21%
 2.  25%
 3.  27%
 4.  10%

उत्तर : 21%


5. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती —— रोजी झाली.

 1.  26 जानेवारी 1960
 2.  15 ऑगस्ट 1947
 3.  1 मे 1950
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : यापैकी नाही


6. माथेरान हा प्रसिद्ध घाटमाथा —– जवळ आहे.

 1.  लोणावळा
 2.  नेरूळ
 3.  नेरळ
 4.  पुणे

उत्तर : नेरळ


7. भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना केव्हापासून सुरू झाली?

 1.  15 ऑगस्ट 1947
 2.  26 जानेवारी 1950
 3.  1 एप्रिल 1951
 4.  1 मे 1950

उत्तर : 1 एप्रिल 1951


8. खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचा पर्जन्यछायेच्या क्षेत्रात समावेश होतो?

 1.  सांगली
 2.  अहमदनगर
 3.  सोलापूर
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


9. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी दैनिक सरासरी तापमान कक्षा जास्त आहे?

 1.  अलिबाग
 2.  पुणे
 3.  कोल्हापूर
 4.  नागपूर

उत्तर : नागपूर


10. कोकणात रेल्वे प्रकल्पासाठी ‘कोकण रेल्वे कॉप्रोंरेशनची’ स्थापना केव्हा करण्यात आली?

 1.  1980
 2.  1985
 3.  1990
 4.  1995

उत्तर : 1990


11. सातपुडा पर्वतरांगेमुळे —— व —— नद्यांची खोरी वेगळी झाली आहेत.

 1.  नर्मदा व तापी
 2.  गोदावरी व भीमा
 3.  भीमा व कृष्णा
 4.  तापी व पूर्णा

उत्तर : नर्मदा व तापी


12. महाराष्ट्रामध्ये खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिम वाहिनी नाही?

 1.  वशीष्ठी
 2.  तापी
 3.  भीमा
 4.  उल्हास

उत्तर : भीमा


13. महाराष्ट्रात नैऋत्य मोसमी वार्‍यापासून पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण किती आहे?

 1.  65%
 2.  50%
 3.  85%
 4.  100%

उत्तर : 85%


14. महाराष्ट्रात ठिबक जलसिंचन पद्धती कोणत्या पिकासाठी जास्त उपयुक्त ठरली आहे?

 1.  उस
 2.  कापूस
 3.  फलोत्पादन
 4.  तेलबिया

उत्तर : फलोत्पादन


15. जायकवाडी मत्स्य बीज केंद्र खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 1.  परभणी
 2.  लातूर
 3.  भंडारा
 4.  औरंगाबाद

उत्तर : औरंगाबाद


16. 2 ऑक्टोबर 1972 रोजी दूरदर्शन केंद्र कुठे सुरू झाले?

 1.  दिल्ली
 2.  कोलकता
 3.  मुंबई
 4.  चेन्नई

उत्तर : मुंबई


17. मुख्यमंत्री हा राज्यपाल आणि —– यांच्यातील दुवा आहे?

 1.  विधानसभा
 2.  विधानपरिषद
 3.  लोकसभा
 4.  मंत्रीपरिषद

उत्तर : मंत्रीपरिषद


18. भारतीय राज्यघटनेमध्ये किती प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख आढळतो?

 1.  पाच
 2.  तीन
 3.  सात
 4.  नऊ

उत्तर : तीन


19. भारतीय ‘नागरिकत्व कायदा’ केव्हा बनविण्यात आला?

 1.  1956
 2.  1955
 3.  1935
 4.  1951

उत्तर : 1955


20. पंचायत समितीचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिव कोण असतो?

 1.  सभापती
 2.  उपसभापती
 3.  गट विकास अधिकारी
 4.  ग्रामसेवक  

उत्तर : गट विकास अधिकारी

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.