STI Pre Exam Question Set 14

STI Pre Exam Question Set 14

1. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त जंगलाखालील क्षेत्र —— जिल्ह्यात आहे.

 1.  बुलढाणा
 2.  सोलापूर
 3.  चंद्रपूर
 4.  जळगाव

उत्तर : चंद्रपूर


2. भारत सरकार कायदा 1935 व्दारे —– प्राप्त झाली.

 1.  प्रांतिक स्वायत्तता
 2.  वसाहतीचे स्वातंत्र्य
 3.  संपूर्ण स्वराज्य
 4.  स्वातंत्र्य

उत्तर : प्रांतिक स्वायत्तता


3. ग्रीन व्हीट्रीऑल —– आहे.

 1.  कॉपर सल्फेट
 2.  फेरस सल्फेट
 3.  पोटॅशियम सल्फेट
 4.  अॅल्युमिनियम

उत्तर : फेरस सल्फेट


4. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी खंडपीठ नाही?

 1.  नागपूर
 2.  पणजी
 3.  पुणे
 4.  औरंगाबाद

उत्तर : पुणे


5. 10 रुपयांच्या नोटांच्या पुडक्यात 87256 पासून 87280 पर्यंत क्रमांक आहेत तर एकूण रक्कम किती?

 1.  240
 2.  250
 3.  225
 4.  220

उत्तर : 250


6. एका संख्येचे 25% म्हणजे 75, तर ती संख्या शोधा.

 1.  600
 2.  300
 3.  150
 4.  450

उत्तर : 300


7. ग्रामपंचायत प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याचे व मार्गदर्शन करण्याचे काम कोण करते?

 1.  पंचायत समिती
 2.  जिल्हा परिषद
 3.  ग्रामसभा
 4.  स्थायी समिती

उत्तर : पंचायत समिती


8. महाराष्ट्रात उस संशोधन केंद्र कोठे स्थापन झालेले आहे?

 1.  लोणंद
 2.  शेखमिरेवाडी
 3.  पाडेगांव
 4.  कागल

उत्तर : पाडेगांव

 


9. जर, 5 (2y+3)=9 (3y-21) तर, y=—–

 1.  14
 2.  10
 3.  13
 4.  12

उत्तर : 12


10. एक अश्वशक्ति = —–

 1.  746 vat
 2.  276 vat
 3.  1000 vat
 4.  1000 erg/s

उत्तर : 746 vat


11. भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा —– साली मंजूर झाला.

 1.  1960
 2.  1955
 3.  1949
 4.  1950

उत्तर : 1955


12. राज्य मंत्रीमंडळ संयुक्तरित्या कोणाला जबाबदार असते?

 1.  राज्यसभा
 2.  लोकसभा
 3.  विधानसभा
 4.  विधानपरिषद

उत्तर : विधानसभा


13. महाराष्ट्रातील पहिला वायुविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 1.  नाशिक
 2.  रत्नागिरी
 3.  सिंधुदुर्ग
 4.  पुणे

उत्तर : सिंधुदुर्ग


14. राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती —– कडून येते.

 1.  भारताचे सरन्यायाधीश
 2.  राष्ट्रपती
 3.  त्या राज्याचे मुख्यमंत्री
 4.  पंतप्रधान

उत्तर : राष्ट्रपती


15. एका संख्येमधून 16 वजा केले असता, येणारी संख्या त्या संख्येच्या एक-तृतीयांश एवढी असते तर, ती संख्या काढा.

 1.  12
 2.  36
 3.  24
 4.  16

उत्तर : 24


16. वुमेन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना —– यांनी केली.

 1.  अॅनी बेझंट
 2.  सरलादेवी चौधरी
 3.  लेडी टाटा
 4.  कमला नेहरू

उत्तर : अॅनी बेझंट


17. महाराष्ट्राची सागरी किनारपट्टी —– कि.मी. आहे.

 1.  720
 2.  880
 3.  420
 4.  220

उत्तर : 720


18. दशांश अपूर्णाकात लिहा. -13/25 = —–.

 1.  -0.52
 2.  0.52
 3.  0.25
 4.  -0.24

उत्तर : -0.52


19. ‘श्वास’ या चित्रपटाच्या कथालेखिका कोण?

 1.  गौरी देशपांडे
 2.  अरुणा ढेरे
 3.  माधवी घारपुरे
 4.  आशा बगे

उत्तर : माधवी घारपुरे


20. स्वातंत्र्याच्या हक्काचा समावेश भारतीय राज्य घटनेच्या —— या कलमात आला आहे.

 1.  14 ते 18
 2.  19 ते 22
 3.  25 ते 28
 4.  23 ते 30

उत्तर : 19 ते 22

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.