शब्दांच्या शक्ती व त्याचे प्रकार

Shabdanchya Shakti V Tyache Prakar

शब्दांच्या शक्ती :

प्रत्येक शब्दामध्ये अपला अर्थ प्रकट करण्याची अंगभूत शक्ती असते त्यांना शब्दांच्या शक्ती असे म्हणतात.

शब्दांच्या अंगी तीन प्रकारची शक्ती असते.

 • अभिधा
 • लक्षणा
 • व्यंजन

 

1. अभिधा :

एखादा शब्द उच्चारल्यावर त्याच्याशी निगडीत जो सर्वसामान्य अर्थ निघतो, त्या शब्दांच्या शक्तीस अभिधा असे म्हणतात.

उदा.

 • मी एक वाघ पहिला.
 • आमच्याकडे एक कासव आहे.
2. लक्षणा :

ज्यावेळी आपण शब्दाचा मूळ अर्थ न घेता त्याच्याशी सुसंगत असलेला दुसरा अर्थ घेतो त्यावेळी शब्दांच्या शक्तीस लक्षणा असे म्हणतात.

उदा.

 • आम्ही बाजरी खातो.
 • घरावरून उंट गेला.
 • सूर्य बुडाला.
3. व्यंजन :

ज्यावेळी शब्दांच्या मूळ अर्थाला बाधा न आणता दुसरा अर्थ व्यक्त करतो तेव्हा शब्दांच्या शक्तीस व्यंजन असे म्हणतात.

उदा.

 • भुंकणारे कुत्रे चावत नाही.
 • समाजात भरपूर लांडगे पहावयास मिळतात.
 • समाजात वावरणारे असले साप ठेचून काढले पाहिजे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.