राष्ट्रीय बालस्व्छ्ता मिशन कार्यक्रम

राष्ट्रीय बालस्व्छ्ता मिशन कार्यक्रम

  • केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी यांनी 14 नोहेंबर 2014 रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली.
  • राष्ट्रीय स्वच्छता मिशनचाच हा एक भाग असून स्वच्छ भारताचे लक्ष पूर्ण करण्याकरिता बालक महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात.
  • तसेच मुले स्वच्छता दूत बनू शकतील आणि या कार्यक्रमासाठी ईतरांना प्रेरित करू शकतात.
  • आपले घर, शाळा आणि आपला परिसर या ठिकाणच्या जागा साफ ठेवणे याकरिता बाल स्वच्छता मिशन सुरू करण्यात आली आहे.
  • यात पुढील सहा विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

1. स्वच्छ अंगणवाडी

2. आसपासचे मैदान स्वच्छ

3. व्यतिगत स्वच्छता

4. स्वच्छ भोजन

5. पिण्याचे स्वच्छ पाणी

6. स्वच्छ शौचालय

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.