Rajyaseva Pre-Exam Question Set 24

Rajyaseva Pre-Exam Question Set 24

9 मे 2010 प्रश्नसंच 4 :

1. खालीलपैकी कोण वित्त आयोगाची नियुक्ती करतो?

 1.  राष्ट्रपती
 2.  वित्तमंत्री
 3.  पंतप्रधान
 4.  गृहमंत्री

उत्तर : राष्ट्रपती


2. फळपिकांमध्ये —– या खालील क्षेत्र महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.

 1.  आंबा
 2.  केळी
 3.  चिकू
 4.  संत्री

उत्तर : आंबा


3. 1 मार्च 1995 रोजी बुधवार असेल, तर 1 मार्च 1996 रोजी कोणता वार असेल?

 1.  गुरुवार
 2.  शुक्रवार
 3.  सोमवार
 4.  बुधवार

उत्तर : शुक्रवार


4. महाडच्या चवदार तळ्यावरील सत्याग्रह कोणी केला?

 1.  महात्मा गांधी
 2.  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
 3.  विठ्ठल रामजी शिंदे
 4.  र.धों. कर्वे

उत्तर : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर


5. जर 2.1=4.14 तर 3.1=?

 1.  9.62
 2.  9.10
 3.  9.61
 4.  9.91

उत्तर : 9.61


6. भारतामध्ये सर्वाधिक लागवडीखालील क्षेत्र —– पिकाखाली येते.

 1.  ज्वारी
 2.  मका
 3.  भात
 4.  कापूस

उत्तर : भात


7. कोणत्या देशात शास्त्रज्ञाने पटकी या रोगावर मुखावाटे देता येणारी लस विकसित केली?

 1.  भारत
 2.  ग्रेट ब्रिटन
 3.  रशिया
 4.  जपान

उत्तर : भारत


8. निलगिरी पर्वतातील सर्वात उंच शिखर कोणते आहे?

 1.  कळसूबाई
 2.  गुरुशिखर
 3.  दोडा बेट्टा
 4.  के२

उत्तर : दोडा बेट्टा


9. रातांधळेपणा हा —– या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होतो.

 1.  जीवनसत्व-ड
 2.  जीवनसत्व-ब
 3.  जीवनसत्व-अ
 4.  जीवनसत्व-क

उत्तर : जीवनसत्व-अ


10. खालील ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधीचे (IMF) कार्यालय आहे.

 1.  मुंबई
 2.  लंडन
 3.  वॉशिंग्टन
 4.  न्यूयॉर्क

उत्तर : वॉशिंग्टन


11. कोणत्या पिगमेंट (रंगद्रव्य) मुळे फळांमध्ये लाल रंग होतो?

 1.  लायकोपीन
 2.  अॅर्थोसायनीन
 3.  झांनथ्रोफील
 4.  कॅरोटीन

उत्तर : लायकोपीन


12. 6 व्या योजनेच्या तुलनेत 7 व्या योजनेत वार्षिक सरासरी व्यापारी तुटीची स्थिती काय होती?

 1.  वाढली
 2.  कमी झाली
 3.  समान झाली
 4.  वरीलपैकी एकही नाही

उत्तर : वाढली


13. महाराष्ट्रातील पुढीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेत्या गावांची संख्या जास्त आहे?

 1.  सातारा
 2.  ठाणे
 3.  रत्नागिरी
 4.  कोल्हापूर

उत्तर : कोल्हापूर


14. सन 2009-10 च्या अंदाज पत्रकाप्रमाणे महिलांसाठी करसुट उत्पन्नाची मर्यादा खालील प्रमाणे आहे.

 1.  1 लाख
 2.  1.5 लाख
 3.  1.6 लाख
 4.  1.9 लाख

उत्तर : 1.9 लाख


15. एक हेक्टर से.मी. पाणी म्हणजेच —– घनमीटर पाणी.

 1.  10
 2.  100
 3.  1000
 4.  10,000

उत्तर : 100


16. महाराष्ट्रात नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेले पाणी —– विभागात सर्वाधिक आहे.

 1.  विदर्भ
 2.  कोकण
 3.  उत्तर महाराष्ट्र
 4.  मराठवाडा

उत्तर : कोकण


17. जगातील सर्वात मोठी सौर बाष्प यंत्रणा भारतात कोठे स्थापित केली आहे?

 1.  कोलकाता
 2.  शिर्डी
 3.  भोपाळ
 4.  चंदीगड

उत्तर : शिर्डी


18. ‘स्वतंत्र मजूर पक्षाची’ स्थापना कोणी केली?

 1.  महात्मा फुले
 2.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
 3.  र.धों. कर्वे
 4.  डॉ. पंजाबराव देशमुख

उत्तर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


19. महाराष्ट्रातील जमीन वापराच्या टक्केवारीनुसार, निव्वळ पेरणी क्षेत्र साधारणत: —–% आहे.

 1.  29-40
 2.  40-45
 3.  55-58
 4.  65-70

उत्तर : 55-58


20. सात क्रमवार विषम संख्यांची सरासरी 23 आहे. तर त्यापैकी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

 1.  29
 2.  27
 3.  31
 4.  25

उत्तर : 29

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.