Rajyaseva Pre-Exam Question Set 20

Rajyaseva Pre-Exam Question Set 20

13 फेब्रुवारी 2011 प्रश्नसंच 1 :

1. पुढीलपैकी कोणाच्या प्रेरणेने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली?

 1.  दादाभाई नौरोजी
 2.  व्योमेशचंद्र बॅनर्जी
 3.  सर.ए.ओ. ह्युम
 4.  लोकमान्य टिळक

उत्तर : सर.ए.ओ. ह्युम


 2. पुणे येथे ‘आर्य महिला समाजाची’ स्थापना कोणी केली?

 1.  सावित्रीबाई फुले
 2.  पंडिता रमाबाई
 3.  इरावती कर्वे
 4.  अनुताई वाघ

उत्तर : पंडिता रमाबाई


 3. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाची’ स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?

 1.  1957
 2.  1958
 3.  1956
 4.  1959

उत्तर :1956


4. ‘सुधारक’ हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले?

 1.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
 2.  गोपाळ गणेश आगरकर
 3.  लोकमान्य टिळक
 4.  विष्णुशास्त्री चिपळूणकर

उत्तर : गोपाळ गणेश आगरकर


5. ‘मानव धर्म सभा’ या संस्थेची स्थापना कोणी केली?

 1.  महात्मा ज्योतिबा फुले
 2.  गणेश वासुदेव जोशी
 3.  बाबा पडमनजी
 4.  दादोबा पांडुरंग तर्खडकर

उत्तर : दादोबा पांडुरंग तर्खडकर


6. सन 1927 चा वर्षी महाड येथील चवदार तळ्यावर कोणी सत्याग्रह केला?

 1.  महात्मा गांधी
 2.  व्ही.आर.शिंदे
 3.  व्ही.डी. सावकार
 4.  डॉ. बी.आर.आंबेडकर

उत्तर : डॉ. बी.आर.आंबेडकर


7. ‘समाज स्वास्थ्य’ हे मासिक कोणी सुरू केले?

 1.  र.धों. कर्वे
 2.  महात्मा फुले
 3.  छ. शाहू महाराज
 4.  धोंडो केशव कर्वे

उत्तर : र.धों. कर्वे


8. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारताचा जगात —– क्रमांक लागतो.

 1.  पाचवा
 2.  सहावा
 3.  सातवा
 4.  आठवा

उत्तर : सातवा


9. पर्वतीय मृदेस —– मृदा म्हणून ओळखल्या जाते.

 1.  काळी कापसाची
 2.  अपरिपक्व
 3.  पीट
 4.  अल्कली

उत्तर : अपरिपक्व


10. महाराष्ट्रात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा —– आहे.

 1.  पुणे
 2.  अहमदनगर
 3.  नागपूर
 4.  यवतमाळ

उत्तर : अहमदनगर


11. मेळघाटचा ‘व्याघ्र प्रकल्प’ —– जिल्ह्यात वसलेला आहे.

 1.  गडचिरोली
 2.  भंडारा
 3.  अमरावती
 4.  यवतमाळ

उत्तर : अमरावती


12. कोणते लाकूड प्रामुख्याने फर्निचर साठी वापरले जाते?

 1.  चंदन
 2.  साग
 3.  वड
 4.  आंबा

उत्तर : साग


13. —– या ठिकाणी कोयना नदी कृष्णा नदीस येऊन मिळते.

 1.  सातारा
 2.  कोल्हापूर
 3.  कराड
 4.  महाबळेश्वर

उत्तर : कराड


14. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची सदस्य संख्या (strength) किती आहे?

 1.  72
 2.  36
 3.  90
 4.  78

उत्तर : 78


15. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत सध्या किती सभासद आहेत?

 1.  19
 2.  48
 3.  78
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 78


16. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख व सचिव म्हणून कोण कार्य करतो?

 1.  विस्तार अधिकारी
 2.  ग्रामसेवक
 3.  सभापती
 4.  गट विकास अधिकारी

उत्तर : गट विकास अधिकारी


17. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेच्या महापौरांचा कालावधी खालीलपैकी कोणता?

 1.  एक वर्ष
 2.  अडीच वर्ष
 3.  पाच वर्ष
 4.  साडेतीन वर्ष

उत्तर : अडीच वर्ष


18. महाराष्ट्रात एका वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या किमान किती बैठका घेणे बंधनकारक आहे?

 1.  4
 2.  5
 3.  6
 4.  2

उत्तर : 6


19. खालीलपैकी कोणत्या दिव्याची कार्यक्षमता जास्त आहे?

 1.  बल्ब
 2.  ट्यूबलाईट
 3.  सोडीयम व्हेपर लॅम्प
 4.  यापैकी कोणतेही नाही

उत्तर : सोडीयम व्हेपर लॅम्प


20. चंद्र क्षितिजाजवळ असताना मोठा दिसतो. याचे कारण म्हणजे.

 1.  दृष्टीभ्रम
 2.  वातावरणीय अपवर्तन
 3.  प्रकाशाचे विकीरण
 4.  प्रकाशाचे अपस्करण

उत्तर : दृष्टीभ्रम

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.