Rajyaseva Pre-Exam Question Set 17

Rajyaseva Pre-Exam Question Set 17

10 जून 2012 प्रश्नसंच 4 :

1. फ्रेंच शास्त्रज्ञ मेरी क्युरी (Curie) ह्यांनी खालीलपैकी कोणत्या किरणोत्सर्गी पदार्थाचा शोध लावला?

 1.  युरेनियम
 2.  रेडियम
 3.  थोरीयम
 4.  ल्युटोनियम

उत्तर : रेडियम


2. नुकतेच प्रक्षेपित झालेल्या अग्नी-V ह्या क्षेपणास्त्राचा विकास भारतातील कोणत्याविज्ञान संस्थेने केला?

 1.  इस्त्रो
 2.  डीआरडीओ
 3.  सीएसआयआर
 4.  बीएआरसी

उत्तर :डीआरडीओ


3. गाळलेली अक्षरे शोधा.

cdd, -cd-c-ddc

 1.  d,d,c
 2.  d,c,d
 3.  d,c,c
 4.  c,d,c

उत्तर :c,d,c


4. जर 7×5=VIII; 6×5=III; 5×3=VI तर 9×4=?

 1.  XXII
 2.  XVI
 3.  II
 4.  IX

उत्तर :IX


5. कोणता मासा ‘मत्स्यशेती’ साठी उपयुक्त आहे?

 1.  रोहू
 2.  डॉल्फिन
 3.  सिल्वरफिश
 4.  गोल्डफिश

उत्तर :रोहू


6. ‘मधुपक्षी पालन’ कोठे अधिक यशस्वी आहे?

 1.  फुलांची जैव विविधता जास्त आहे.
 2.  मधमाशा जास्त आहे.
 3.  तृणधान्य पिके जास्त आहे.
 4.  यापैकी नाही.

उत्तर :फुलांची जैव विविधता जास्त आहे.


7. भारताच्या केंद्र सरकारने ‘अन्नसुरक्षा अभियानाची’ सुरुवात कशासाठी केली?

 1.  तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी
 2.  अन्नधान्य वाढविण्यासाठी
 3.  गोडाऊन (वखार) बांधण्यासाठी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :अन्नधान्य वाढविण्यासाठी


8. सर्वसाधारणपणे पिकांची आधारभूत किंमत कशी असते?

 1.  बाजारभावापेक्षा जास्त असते
 2.  बाजारभावापेक्षा कमी असते
 3.  बाजारभावाएवढी असते
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर :बाजारभावापेक्षा कमी असते


9. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (Indian Institute of Remote Sensing) ही संस्था कोणत्या व्यापक संस्थेचा भाग आहे?

 1.  ISRO
 2.  GSI
 3.  DAE
 4.  CSIR

उत्तर :ISRO


10. जर EDUCATION शब्द 5421312091514 असा लिहिला तर CAT कसा लिहिला जाईल?

 1.  13120
 2.  3120
 3.  312
 4.  31209

उत्तर :3120


11. पॉक्स रोग कोणत्या जनावरामध्ये आढळतो?

 1.  म्हैस
 2.  शेळी
 3.  मेंढी
 4.  वरील सर्व

उत्तर :वरील सर्व


12. पुढीलपैकी कोणत्या जमिनीमध्ये स्फुरदाचे स्थिरीकरण जास्त होते?

 1.  विम्लधर्मीय
 2.  आम्लधर्मीय  
 3.  क्षारयुक्त
 4.  चुनखडीयुक्त

उत्तर :आम्लधर्मीय 


13. चपातीकरिता वापरावयाच्या गव्हाचे शास्त्रीय नाव काय आहे?

 1.  ट्रीटीकम ड्युरम
 2.  ट्रीटीकम अस्टीव्हम
 3.  ट्रीटीकम डायकॉकम
 4.  ट्रीटीकम स्फेरॉकॉकम

उत्तर :ट्रीटीकम अस्टीव्हम


14. जमिनीमध्ये पानी कोणत्या उर्जेव्दारे शोषण करून साठविले जाते?

 1.  गुरुत्वाकर्षणीय
 2.  केशाकर्षण
 3.  ऑसमॅटिक
 4.  वातावरण दाब

उत्तर :केशाकर्षण


15. कोणत्या सेंद्रिय खतात नत्राचे प्रमाण जास्त असते?

 1.  शेणखत
 2.  निंबोळी ढेप
 3.  कंपोस्ट
 4.  व्हर्मी कंपोस्ट

उत्तर :निंबोळी ढेप


16. टमाटरला कोणत्या घटकाने लाल रंग येतो?

 1.  कुरकुमीन
 2.  लायकोपेन
 3.  कॉफीन
 4.  लेसीथीन

उत्तर :लायकोपेन


17. ‘लाख शेती’ सुरू करण्यासाठी कोणती झाडे उपयुक्त आहेत?

 1.  पळसाची झाडे
 2.  बोराची झाडे
 3.  1 आणि 2
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :1 आणि 2


18. सेंटीग्रेड व फॅरनहीट स्केल तापमान कोणत्या तापमानासाठी सारखेच असते?

 1.  -40
 2.  -100
 3.  -32
 4.  273

उत्तर :-40


19. जर धातूला उष्णता दिली तर त्याचे तापमानात काय होते?

 1.  सतत वाढते
 2.  सतत कमी होते
 3.  स्थिर राहू शकते
 4.  वाढते किंवा स्थिर राहते

उत्तर :वाढते किंवा स्थिर राहते


20. वनस्पती किंवा प्राणी यांचे आरंभीचे वय शोधण्यासाठी खालीलपैकी कोणता कार्बन आयसोटोप वापरतात?

 1.  C-14
 2.  C-12
 3.  C-13
 4.  यापैकी एकही नाही   

उत्तर : C-14

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.