रेल्वे गेजसाठी वापरण्यात येणारे कोड

 

 रेल्वे गेजसाठी वापरण्यात येणारे कोड

Must Read (नक्की वाचा):

महत्वाच्या रेल्वे गाडया

गेज कोड नं.
ब्रोंड गेज 1
मीटर गेज 2
नॅरो गेज 3
ब्रोड गेज + मीटर गेज 4
मीटर गेज+ नॅरो गेज 5
ब्रोड गेज + नॅरो गेज 6

 

Must Read (नक्की वाचा):

भारतातील रेल्वे विभाग

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.