Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

प्रसिद्ध व्यक्तींची स्मृती स्थळे

प्रसिद्ध व्यक्तींची स्मृती स्थळे

व्यक्तींची नावे स्मृती स्थळाचे नाव ठिकाण
महात्मा गांधी राजघाट दिल्ली
पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतीवन दिल्ली
लाल बहाद्दूर शास्त्री विजयघाट दिल्ली
श्रीमती इंदिरा गांधी शक्तीस्थळ दिल्ली
राजीव गांधी वीरभूमी दिल्ली
चरणसिंग किसानघाट दिल्ली
जगजीवनराम समतास्थळ दिल्ली
मोरारजी देसाई अभयघाट अहमदाबाद
ज्ञानी झैलसिंग एकता स्थळ दिल्ली
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चैत्यभूमी मुंबई
यशवंतराव चव्हाण प्रीतीसंगम कराड

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World