मेट्रिक पद्धती (दशमान पद्धती)

मेट्रिक पद्धती (दशमान पद्धती)

Must Read (नक्की वाचा):

ब्रिटिश पध्दती

 • ही पद्धती पुर्णपणे शास्त्रोत असून यास आंतरराष्ट्रीय मान्यता असल्यामुळे या पद्धतीस प्रमाणित पद्धती (च) असेही म्हणतात.
 • भारताने 1959 पासून या पद्धतीचा स्विकार केला.

1. लांबी : लांबी खालील एककामध्ये मोजली जाते.

 • 10 मि.मी. = सेंटीमीटर
 • 100 से.मी. = 1 मीटर
 • 1000 मी. = 1 किलोमीटर

2. क्षेत्रफळ : क्षेत्रफळ खालील एककामध्ये मोजले जाते.

 • 100 चौ.मि.मी. = 1 चौ.से.मी.
 • 10,000 चौ.से.मी. = 1 चौ. मीटर
 • 10,000 चौ. मीटर = 1 हेक्टर

3. वजन : वजन खालील एककामध्ये मोजले जाते.

 • 1000 ग्रॅम = 1 किलो
 • 100 किलो = 1 क्विंटल
 • 10 क्विंटल = 1 मेट्रिक टन
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World