प्रमाणित एकके व मापनपद्धती

प्रमाणित एकके व मापनपद्धती

 • लांबी, वस्तुमान, काळ या तीन भौतिक राशी मूलभूत राशी समजल्या जातात. या मूलभूत राशीच्या मापनाच्या दोन पद्धती आहेत.
 • सुरूवातीस जगभर ब्रिटिश मापन पद्धती व मेट्रिक पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमणात केला जाई. त्यानंतर 1790 पासून फ्रान्समध्ये मेट्रिक पद्धतीस सुरुवात झाली.
 • 1960 सालापासून मेट्रिक पद्धतीचा जगभर वापर करण्यास सुरुवात झाली. या पद्धतीलाच सिस्टिम इंटरनॅशनल (IS) असे नाव देण्यात आले.

1. एकक पद्धती ब्रिटिश (FPS)

 • लांबी फूट
 • वस्तुमान पौंड  
 • काळ सेकंद

2. एकक पद्धती सी.जी.एस (CGS)

 • लांबी सेंटीमीटर
 • वस्तुमान ग्रॅम
 • काळ सेकंद

3. एकक पद्धती एम.के. एस (MKS)

 • लांबी मीटर
 • वस्तुमान किलोग्रॅम
 • काळ सेकंद

4. एकक पद्धती आंतरराष्ट्रीय (IS)

 • लांबी मीटर
 • वस्तुमान किलोग्रॅम
 • काळ सेकंद
Must Read (नक्की वाचा):

समिश्रे व त्यातील घटक

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World