मे महिन्यातील सर्व दिनविशेष

मे महिन्यातील सर्व दिनविशेष

मे महिन्यातील सर्व दिनविशेष

1 मेमहाराष्ट्र दिन / आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन

3 मेजागतिक ऊर्जा दिन

5 मेजागतिक सूर्य दिन

8 मेजागतिक रेड क्रॉस दिन

11 मेराष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन

12 मेआंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन, राष्ट्रीय नर्स दिन

15 मेआंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिवस

17 मेजागतिक संचार दिन

21 मेराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दिन

24 मेराष्ट्रकूल दिन

26 मेराष्ट्रीय धातू दिन

30 मेपत्रकारिका दिन

31 मे – जागतिक तंबाखूविरोधी दिन

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.