Mahavitaran Exam Question Set 9

Mahavitaran Exam Question Set 9

वर्गीकरण :

खालीलपैकी विसंगत पर्याय कोणता?

1.

 1.  बसस्थानक
 2.  रेल्वेस्टेशन
 3.  विमानतळ
 4.  इग्लु

उत्तर : इग्लु


 2.

 1.  जून
 2.  मार्गशीर्ष
 3.  जुलै
 4.  ऑगस्ट

उत्तर : मार्गशीर्ष


3.

 1.  ईद
 2.  होळी
 3.  पोळा
 4.  दिवाळी

उत्तर : ईद


4.

 1.  सफरचंद
 2.  डाळिंब
 3.  केळी
 4.  बटाटा

उत्तर : बटाटा


5.

 1.  गवार
 2.  चवळी
 3.  मुगदाळ
 4.  तुरीच्या शेंगा

उत्तर : मुगदाळ


6.

 1.  कैची
 2.  वस्तरा
 3.  ब्रश
 4.  ढाल

उत्तर : ढाल


7.

 1.  पेटी
 2.  तबला
 3.  हालकी
 4.  बासरी

उत्तर : बासरी


8.

 1.  मेथी
 2.  पालक
 3.  दोडका
 4.  शेपू

उत्तर : दोडका


9.

 1.  मनमोहनसिंग
 2.  विलासराव देशमुख
 3.  सुशीलकुमार शिंदे
 4.  शरद पवार

उत्तर : मनमोहनसिंग


10.

 1.  गाय
 2.  बैल
 3.  कुत्रा
 4.  सिंह

उत्तर : सिंह


11.

 1.  सोणू निगम
 2.  उस्ताद झाकीर हुसेन
 3.  भीमसेन जोशी
 4.  रवींद्र जैन

उत्तर : उस्ताद झाकीर हुसेन


12.

 1.  अंगठी
 2.  बांगडी
 3.  घड्याळ
 4.  पैजण

उत्तर : पैजण


13.

 1.  पेन
 2.  कपाट
 3.  पेन्सील
 4.  स्केच पेन

उत्तर : कपाट


14.

 1.  गुलाब
 2.  शेवगा
 3.  सदाफुली
 4.  मोगरा

उत्तर : शेवगा


15.

 1.  सोमवार
 2.  शनिवार
 3.  मग्गीरवार
 4.  रविवार

उत्तर : मग्गीरवार


16.

 1.  बैलगाडी
 2.  टांगा
 3.  उंटगाडी
 4.  रेल्वेगाडी

उत्तर : रेल्वेगाडी


17.

 1.  2
 2.  3
 3.  4
 4.  18

उत्तर : 3


18.

 1.  मोरगाव
 2.  रांजनगाव
 3.  परळी वैजनाथ
 4.  पाली

उत्तर : परळी वैजनाथ


19.

 1.  पुणे
 2.  दिल्ली
 3.  नागपूर
 4.  मुंबई

उत्तर : दिल्ली


20.

 1.  EEC
 2.  NAFTA
 3.  NATO
 4.  ASEAN

उत्तर : NAFTA

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.