Mahavitaran Exam Question Set 34

Mahavitaran Exam Question Set 34

 विज बील आकारणी :

1. ग्राहकाने वापरलेल्या उर्जेचा खर्च म्हणजे —– होय.

 1.  वीज आकार
 2.  वीज उत्पादन खर्च
 3.  वरीलपैकी दोन्ही
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वीज आकार


2. वीज बिलाचे —– संकेत आहेत.

 1.  दोन
 2.  तीन
 3.  चार
 4.  पाच

उत्तर : पाच


3. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनला जोडलेल्या सर्व यंत्र/उपकरणांच्या इलेक्ट्रिकल क्षमतेच्या बेरजेस —– म्हणतात.

 1.  कनेक्टेड लोड
 2.  सॅक्शन लोड
 3.  सुज्ड लोड
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कनेक्टेड लोड


4. यंत्र/उपकारणांची इलेक्ट्रिकल क्षमता —– मध्ये लिहिलेली असते.

 1.  वॅट
 2.  किलोवॅट
 3.  किलोवॅट/एच.पी.
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : यापैकी सर्व


5. ग्राहकाने 24 तासात चालवलेल्या लोडच्या सरासरीस —– म्हणतात.

 1.  डेली अॅव्हरेज लोड
 2.  मंथली अॅव्हरेज लोड
 3.  इयरली अॅव्हरेज लोड
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : डेली अॅव्हरेज लोड


6. 24 तासात वापरलेले युनिट÷24=——.

 1.  डेली अॅव्हरेज लोड
 2.  मंथली अॅव्हरेज लोड
 3.  इयरली अॅव्हरेज लोड
 4.  यापैकी सर्व 

उत्तर : मंथली अॅव्हरेज लोड


7. 30 दिवसात वापरलेली युनिट÷24×30=——-.

 1.  डेली अॅव्हरेज लोड
 2.  मंथली अॅव्हरेज लोड
 3.  इयरली अॅव्हरेज लोड
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : मंथली अॅव्हरेज लोड


8. एका वर्षात वापरलेले युनिट÷24x30x365=——.

 1.  डेली अॅव्हरेज लोड
 2.  मंथली अॅव्हरेज लोड
 3.  इयरली अॅव्हरेज लोड
 4.  यापैकी सर्व  

उत्तर : इयरली अॅव्हरेज लोड


9. अॅव्हरेज लोड व मॅग्झीमम डिमांड यांच्या गुणकास —– म्हणतात.

 1.  डिमांड फॅक्टर
 2.  लोड फॅक्टर
 3.  अॅव्हरेज लोड फॅक्टर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लोड फॅक्टर


10. इमारत, यंत्रसामुग्रीची गुंतवणूक प्रशासकीय व कर्मचार्‍यांच्या खर्चास —— म्हणतात.

 1.  बील
 2.  स्थिर आकार
 3.  वीज आकार
 4.  वीज शुल्क

उत्तर : स्थिर आकार


11. एका इंस्टॉललेशन मध्ये दररोज 3 युनिट वीज खर्च होते व वीजआकार 70 पै.प्रती युनिट आहे मीटर भाडे 5 रु. द.म. आहे तर फेब्रुवारी 08 चे बील रु. येईल.

 1.  रु. 63=80
 2.  रु. 58=80
 3.  रु. 69=50
 4.  रु. 65=90

उत्तर : रु. 65=90


12. एका दुकानी 1200 वॅटचा लोड दररोज 6 तास चालतो तर दररोज —– युनिट वीज खर्च होईल.

 1.  72.00 युनिट
 2.  720 युनिट
 3.  7.2 युनिट
 4.  0.72 युनिट

उत्तर : 7.2 युनिट


13. एक हिटर 230V.13A. ची पॉवर घेतो. व दररोज 4 तास कार्य करतो डिसेंबर 09 चे वीजखर्च —— युनिट येईल.

 1.  299.00 युनिट
 2.  920.00 युनिट
 3.  370.76 युनिट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 370.76 युनिट


14. 15 HP ची मोटर दररोज 12 चालते तर एप्रिल 09 चे वीज खर्च —— येईल.

 1.  2713.00 युनिट
 2.  4028.4 युनिट
 3.  3192.6 युनिट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 4028.4 युनिट


15. 40 वॅट ची ट्यूब दररोज 20 तास चालते चोक 15 वॅट वीज खर्च करतो तर 30 दिवसांचा वीज खर्च —— येईल.

 1.  30 युनिट
 2.  33 युनिट
 3.  40 युनिट
 4.  36 युनिट

उत्तर : 33 युनिट

You might also like
2 Comments
 1. Satyadish Gangawane says

  ITI Mahavitaran Posts

 2. Dnyaneshwar govindrao kachre says

  lonar bhayagaon , ta . ambad , dist. jalna , post chikangaon

Leave A Reply

Your email address will not be published.