Mahavitaran Exam Question Set 32

 Mahavitaran Exam Question Set 32 

 प्रकाश (इल्युमिनेशन) (भाग2) :

1. जास्त प्रकाश देणार्‍या ट्यूबलाइट —– नावाने ओळखतात.

 1.  फ्लोरोसेट ट्यूब
 2.  ट्रू लाइट
 3.  सी.एफ.एल.
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : ट्रू लाइट


2. 40 वॅटच्या ट्यूबची लांबी —– फुट आहे.

 1.  एक फुट
 2.  दोन फुट
 3.  चार फुट
 4.  पाच फुट

उत्तर : चार फुट


3. ट्यूबचे ल्युमेन्स —– आहे.

 1.  50-70 ल्युमेन/वॅट
 2.  50-70 ल्युमेन/20 वॅट
 3.  50-70 ल्युमेन/40 वॅट
 4.  50-70 ल्युमेन/4 Feet

उत्तर : 50-70 ल्युमेन/वॅट


4. इनकॅन्डीसेंट लॅम्पमध्ये —– पद्धतीने प्रकाश निर्मिती होते.

 1.  तीव्र उष्णता निर्मिती
 2.  ऑरगान गॅस पेटून
 3.  मर्क्युरी गॅस निर्मिती
 4.  हायव्होल्ट हाय करंट

उत्तर : तीव्र उष्णता निर्मिती


5. इनकॅन्डीसेंट लॅम्पचे आयुष्यमान साधारणत: —– असते.

 1.  1000 कार्यतास
 2.  2000 कार्यतास
 3.  3000 कार्यतास
 4.  4000 कार्यतास

उत्तर : 1000 कार्यतास


6. बायोनेट लॅम्प हे नाग इनकॅन्डीसेंट लॅम्पच्या —– वरुण पडलेले आहे.

 1.  कॉईल वरुन
 2.  रंगावरून
 3.  कॅप वरून
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कॅप वरून


7. जी.ए.एस.टाइप बल्ब हे नाव ——- वरून पडलेले आहे.

 1.  कॉईल वरून
 2.  रंगावरून
 3.  कॅप वरून
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कॅप वरून


8. काचेच्या रंगावरून ——- व —— हे इनकॅन्डीसेंट बल्बचे प्रकार पडतात.

 1.  क्लिअर व फ्रोस्टेड
 2.  राऊंड व हेलिकल
 3.  मर्क्युरी व सोडीयम
 4.  वरील सर्व

उत्तर : क्लिअर व फ्रोस्टेड


9. गॅस फील्ड इनकॅन्डीसेंट लॅम्पची कार्यक्षमता —– असते.

 1.  10 ल्युमेन/वॅट
 2.  13 ल्युमेन/वॅट
 3.  20 ल्युमेन/वॅट
 4.  40 ल्युमेन/वॅट

उत्तर : 13 ल्युमेन/वॅट


10. H.P.M.V. लॅम्पमध्ये —— मुळे प्रकाशनिर्मिती होते.

 1.  फ्लोरोमेंट
 2.  मर्क्युरी
 3.  सोडीयम
 4.  हाय करंट

उत्तर : मर्क्युरी


11. गॅस फील्ड लॅम्पची कार्यक्षमता —– असते.

 1.  10 ल्युमेन/वॅट
 2.  13 ल्युमेन/वॅट
 3.  20 ल्युमेन/वॅट
 4.  40 ल्युमेन/वॅट

उत्तर : 10 ल्युमेन/वॅट


12. H.P.M.V. लॅम्पमध्ये —— गॅस भारतात.

 1.  ऑरगोन
 2.  ऑरगॉन व मर्क्युरी
 3.  हॅलोजन व नायट्रोजन
 4.  वरील सर्व

उत्तर : ऑरगॉन व मर्क्युरी


13. मर्क्युरी व्हेपर लॅम्पचे आयुष्यमान —– असते.

 1.  500 कार्यतास
 2.  1000 कार्यतास
 3.  2000 कार्यतास
 4.  3000 कार्यतास

उत्तर : 3000 कार्यतास


14. सोडीयम व्हेपर —– प्रकारचा लॅम्प आहे.

 1.  हॉट कॅथोड
 2.  कोल्ड कॅथोड
 3.  नॉर्मल कॅथोड
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : कोल्ड कॅथोड


15. सोडीयम व्हेपरलॅम्प —– वेळात पूर्ण प्रकाशित होते.

 1.  त्वरित
 2.  3-5 मिनिटात
 3.  10-15 मिनिटात
 4.  खूप उशिरा

उत्तर : 10-15 मिनिटात


16. सोडीयम व्हेपर लॅम्पचे आयुष्यमान —— असते.

 1.  3000 कार्यतास
 2.  4000 कार्यतास
 3.  5000 कार्यतास
 4.  10000 कार्यतास

उत्तर : 3000 कार्यतास


17. एडीसन स्क्रु. टाइप बल्प हे नाव —— वरून पडलेले आहे.

 1.  कॉईल वरुन
 2.  रंगावरून
 3.  कॅप वरून
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कॅप वरून


18. 5V लॅम्पची कार्यक्षमता —– असते.

 1.  50 ल्युमेन/वॅट
 2.  80 ल्युमेन/वॅट
 3.  100 ल्युमेन/वॅट
 4.  30 ल्युमेन/वॅट

उत्तर : 50 ल्युमेन/वॅट


19. 5V लॅम्प बंद झाल्यानंतर —– वेळेनंतर पुन्हा प्रकाशित होईल.

 1.  त्वरित
 2.  3-5 मिनीट
 3.  10 ते 15 मिनीट
 4.  15-20 मिनीट

उत्तर : 3-5 मिनीट


20. सोडीयम व्हेपर लॅम्प —– रंगाचा प्रकाश देतात.

 1.  पिवळा
 2.  निळसर
 3.  पांढरा
 4.  डेलाइट

उत्तर : पिवळा

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.