Mahavitaran Exam Question Set 8

Mahavitaran Exam Question Set 8

 सारखेपणा :

खालील प्रश्नात दिलेल्या शब्दाप्रमाणेच संबंध असणारी जोडी दर्शवा.

1. वडिलांचे मुलाशी नाते —– तसे

 1.  गाय-वासरू
 2.  शेळी-मेंढी
 3.  नदीचे-पाणी
 4.  यापेक्षा वेगळे

उत्तर : गाय-वासरू


2. मोर-लांडोर जे नाते आहे तसे —–

 1.  बगळा-चिमणी
 2.  बैल-नंदीबैल
 3.  गाय-बैल
 4.  उंदीर-मांजर

उत्तर : गाय-बैल


3. रात्रीचे संध्याकाळाशी जसे नाते आहे तसे —–

 1.  सकाळचे पहाटेशी
 2.  मुलाचे अर्भकाशी
 3.  पहाटेचे सकाळशी
 4.  तारुण्याचे वुद्धत्वाशी

उत्तर : सकाळचे पहाटेशी


4. लाकडाची मोळी तर भाजीची —-

 1.  मौजे
 2.  पेंढी
 3.  रास
 4.  थप्पी

उत्तर : पेंढी


5. माकड-मदारी यांच्यात जसे नाते तसे —–

 1.  साप-गारुडी
 2.  सर्कस-जोकर
 3.  मंदिर-देवता
 4.  शिक्षक-विद्यार्थी

उत्तर : साप-गारुडी


6. डोळे व चष्मा —–

 1.  हात-लाकडी
 2.  स्पर्श-कातडी
 3.  नाक-नथनी
 4.  पाय-कुबडया

उत्तर : पाय-कुबडया


7. जसे साप-मुंगूस तसे —–

 1.  सिंह-हरिण
 2.  कुत्रा-उंदीर
 3.  कासव-ससा
 4.  कोल्हा-कावळा

उत्तर : सिंह-हरिण


8. भारत:रुपया तर जपान —–

 1.  डॉलर
 2.  दीनार
 3.  येन
 4.  पैसा

उत्तर : येन


9. उष्ण: शितल तर सौम्य —–

 1.  प्रखर
 2.  मंजुळ
 3.  चांगले
 4.  अतिउष्ण

उत्तर : प्रखर


10. बहीण-भाऊजी तसे —– दादा

 1.  भावजय
 2.  नणंद
 3.  वहिनी
 4.  आजी

उत्तर : वहिनी


11. रोगी-डॉक्टर तसे कैदी —–

 1.  पोलीस
 2.  इंजिनिअर
 3.  शिक्षक
 4.  न्यायालय

उत्तर : पोलीस


12. वसुंधरा धरणी तसे सरिता —–

 1.  समुद्र
 2.  मेघ
 3.  वर्षा
 4.  नदी

उत्तर : नदी


13. मिनीटे-सेकंद तर आठवडा ——

 1.  वर्ष
 2.  महिना
 3.  दिवस
 4.  तास

उत्तर : दिवस


14. कापूस-कपडा ते रेशम —–

 1.  ताग
 2.  जीन्स
 3.  मलमल
 4.  लोकर

उत्तर : मलमल


15. रुंद-अरुंद तर लांब —–

 1.  आखुड
 2.  सपाट
 3.  पसरट
 4.  खोल

उत्तर : आखुड


16. योद्धा-तलवार तर पत्रकार —–

 1.  लेखनी
 2.  वार्तापत्र
 3.  कैदी
 4.  डॉक्टर

उत्तर : लेखनी


17. श्रवणयंत्र व कान यांच्यासारख्याच संबंध चष्मा ——

 1.  डोळे
 2.  कान
 3.  नाक
 4.  बुबुळ

उत्तर : डोळे


18. शरीर-प्राण तसे —–

 1.  घोडा-गवत
 2.  कपडे-कापूस
 3.  कुत्रा-उंदीर
 4.  मशीन-वीज

उत्तर : मशीन-वीज


19. जर चिमणी-घरटे तर ससा ——

 1.  तबेला
 2.  बीळ
 3.  गोठा
 4.  गुन्हा

उत्तर : बीळ


20. न्यायाधिश न्याय तर डॉक्टर —–

 1.  रोगी
 2.  औषधी
 3.  रोगनिदान
 4.  कैदी

उत्तर : रोगनिदान

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.