Mahavitaran Exam Question Set 24

Mahavitaran Exam Question Set 24

अल्टरनेटींग करंट मोटर्स (भाग2) :

1. स्क्रूरलकेज —– दर्शवतो.

 1.  स्टेटर चा प्रकार
 2.  रोटरचा प्रकार
 3.  सप्लाय चा प्रकार
 4.  आवश्यक लोड चा प्रकार

उत्तर : रोटरचा प्रकार


2. इंडक्शन मोटरी चालू होताना स्लीप —– असते.

 1.  कमी
 2.  जास्त
 3.  कायम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : जास्त


3. सिक्रोनस वेग 1500 RPM असलेल्या मोटरमध्ये 4% स्लीप असल्यास रोटर वेग —– असेल.

 1.  1500 RPM
 2.  1440 RPM
 3.  1560 RPM
 4.  1460 RPM

उत्तर : 1440 RPM


4. सहा पोलच्या इंडक्शन मोटरचा वेग 960 RPM आहे तर स्लीप —– असेल.

 1.  1%
 2.  2%
 3.  3%
 4.  4%

उत्तर : 4%


5. इंडक्शन मोटरच्या रोटरमधील कॉपर लॉस = —— या सुत्राने काढतात.

 1.  रोटर इनपुटxस्लीप
 2.  रोटर आऊटपुटxस्लीप
 3.  स्टेटन इनपुटxस्लीप
 4.  स्टेअर इनपुटxकरंट

उत्तर : रोटर इनपुटxस्लीप


6. स्टार कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटरचा प्रवाह 20 अॅम्पीयर असलातर डेल्टामध्ये —– अॅम्पीयर असेल.

 1.  30A
 2.  40A
 3.  34.64A
 4.  35A

उत्तर : 34.64A


7. 3 फेज इंडक्शन मोटरचा स्टाटिंग टॉर्क —– वाढू शकतो.

 1.  स्टेटर रजिस्टन्स वाढवल्याने
 2.  रोटर रजिस्टन्स वाढवल्याने
 3.  स्लीप वाढवल्याने
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : रोटर रजिस्टन्स वाढवल्याने


8. स्क्रुरलकेज इंडक्शन मोटरचा स्टाटिंग टॉर्क —– आहे.

 1.  हाय
 2.  लो
 3.  व्हेरीहाय
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लो


9. —– क्लास इन्शुलेशनच्या मोटरची स्लीप जास्त असते.

 1.  A क्लास
 2.  B क्लास
 3.  C क्लास
 4.  D क्लास

उत्तर : D क्लास


10. —— क्लास इन्शुलेशन असलेल्या इंडक्शन मोटरचा स्टाटिंग टॉर्क उच्च असतो.

 1.  A क्लास
 2.  B क्लास
 3.  C क्लास
 4.  D क्लास

उत्तर : C क्लास


11. इंडक्शन मोटरवरील लोड कमी केल्यास पॉवर फॅक्टर —– होतो.

 1.  कमी
 2.  जास्त होतो
 3.  कायम राहतो
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : कमी


12. 3 फेज इंडक्शन मोटरची कार्यक्षमता —– च्या समप्रमाणात बदलते.

 1.  सप्लाय व्होल्टेज
 2.  सप्लाय फ्रिक्वेंसी
 3.  पॉवर फॅक्टर
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : पॉवर फॅक्टर


13. 3 फेज इंडक्शन मोटरचा स्टाटिंग करंट फूल लोड करंटच्या —– असतो.

 1.  निम्मा
 2.  तेवढाच
 3.  दुप्पट
 4.  पाचपट

उत्तर : पाचपट


14. 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटरचा पूर्ण लोड वेग 1440 RPM असल्यास 1/2 लोड वेग —– असेल.

 1.  1400 RPM
 2.  1440 RPM
 3.  1460 RPM
 4.  1480 RPM

उत्तर : 1460 RPM


15. DOL स्टार्टर —– HP पर्यंतच्या मोटरसाठी उपयुक्त.

 1.  5HP
 2.  10HP
 3.  15 to 25HP
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 5HP


16. स्टार डेल्टा स्टार्टर —– HP पर्यंतच्या मोटारसाठी उपयुक्त आहे.

 1.  5HP
 2.  10HP
 3.  15 to 25HP
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 10HP


17. ऑटो ट्रान्सफार्मर स्टार्टर —– HP पर्यंतच्या मोटारसाठी उपयुक्त आहे.

 1.  5HP
 2.  10HP
 3.  15 to 25HP
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : यापैकी नाही


18. A.C. 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटरचा सिंक्रोंनस वेग —– आहे.

 1.  3000 RPM
 2.  1500 RPM
 3.  1000 RPM
 4.  0750 RPM

उत्तर : 1000 RPM


19. इंडक्शन मोटरचा रोटर फिरवण्यासाठी आवश्यक प्रेरणेस —– म्हणतात.

 1.  फोर्स
 2.  टॉर्क
 3.  पॉवर
 4.  हॉर्स पॉवर

उत्तर : टॉर्क


20. मोटरचा रोटर फिरवण्यासाठी —– ची आवश्यकता असते.

 1.  मॅग्नेट
 2.  स्लीप
 3.  वाईडींग
 4.  फ्रिक्वेंसी

उत्तर : स्लीप

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.