Mahavitaran Exam Question Set 21

Mahavitaran Exam Question Set 21

अल्टरनेटिंग करंट (भाग3) :

1. A.C. सप्लाय फ्रिक्वेंसी कमी केल्यास इंडक्टीव्ह रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  कमी होईल
 2.  जास्त होईल
 3.  कायम राहील
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कमी होईल


2. A.C. सप्लाय फ्रिक्वेंसी कमी केल्यास कॅपॅसिटीव्ह रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  कमी होईल
 2.  जास्त होईल
 3.  कायम राहील
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : जास्त होईल


3. A.C. करंट इंडक्टीव्ह सर्किटच्या फ्रिक्वेंसीच्या —–.

 1.  सम प्रमाणात वाढेल
 2.  व्यस्त प्रमाणात वाढेल
 3.  कमी जास्त होणार नाही
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : व्यस्त प्रमाणात वाढेल


4. सप्लाय फ्रिक्वेंसी 25 Hz पर्यंत कमी केल्यास —– डिसचार्ज लॅम्प —– होतील.

 1.  बंद होतील
 2.  चालू-बंद होतील
 3.  फ्लिकरींग मिळेल
 4.  परिणाम होणार नाही

उत्तर : फ्लिकरींग मिळेल


5. 100 Hz A.C. सप्लायवर कॅपॅसीटर 10Ω चा रिअॅक्टन्स देतो. सप्लाय फ्रिक्वेंसी 50Hz केल्याने रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  5Ω
 2.  20Ω
 3.  30Ω
 4.  500Ω

उत्तर : 20Ω


6. 100 KVA इनपुट लोडचा पॉवर फॅक्टर 0.6 आहे तर आऊटपूट लोड —– आहे.

 1.  100 kw
 2.  60 kw
 3.  120 kw
 4.  160 kw

उत्तर : 60 kw


7. R.L. मंडलाचा विरोध 6Ω इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स असल्यास इंपीडन्स —– असेल.

 1.  6Ω
 2.  8Ω
 3.  10Ω
 4.  12Ω

उत्तर : 10Ω


8. 0.1 H इंडक्टन्सचा इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स —– आहे.

 1.  314Ω
 2.  3.14Ω
 3.  31.4Ω
 4.  0.314Ω

उत्तर : 31.4Ω


9. A.C. मंडलात R=6Ω, XL=8Ω, XC=16Ω असल्यास Z= ——-.

 1.  8Ω
 2.  10Ω
 3.  12Ω
 4.  16Ω

उत्तर : 10Ω


10. A.C. मिश्रमंडलाच्या प्रत्येक ब्रांचचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  सारखा
 2.  वेगवेगळा
 3.  अनंत
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : वेगवेगळा


11. 3 फेज A.C. सप्लाय पद्धतीत वाईडींग —– डिग्रीमध्ये वाढवतात.

 1.  90°
 2.  120°
 3.  180°
 4.  360°

उत्तर : 120°


12. 3 फेज सप्लायचा फेज सिक्वेन्स —— च्या सहाय्याने तपासता येतो.

 1.  अॅम्पीयर मीटर
 2.  व्होल्ट मीटर
 3.  फिज सिक्वेन्स इंडीकेटर
 4.  फ्रिक्वेंसी मीटर

उत्तर : फिज सिक्वेन्स इंडीकेटर


13. थ्री फेज सिक्वेन्स —– सांकेतिक अक्षराने दाखवतात.

 1.  R Y B
 2.  A B C
 3.  U V W
 4.  X Y Z

उत्तर : R Y B


14. A.C. तीन फेज पद्धतीतील एका वाईडींग मधील प्रवाहास —– म्हणतात.

 1.  लाईन करंट
 2.  फेज करंट
 3.  लाईन व फेज करंट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : फेज करंट


15. A.C. तीन फेज पद्धतीतील एका लाईनमधील प्रवाहास —— म्हणतात.

 1.  लाईन करंट
 2.  फेज करंट
 3.  लाईन व फेज करंट
 4.  यापैकी नाही    

उत्तर : लाईन करंट


16. 3 फेज A.C. ची तीन वॅट मीटर पद्धतीने —— लोडची पॉवर मोजता येते.

 1.  बॅलन्स
 2.  अनबॅलन्स
 3.  बॅलन्स व अनबॅलन्स
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : अनबॅलन्स


17. कॅपॅसिटर्सच्या बॉडीला —– जोडावे.

 1.  फेज
 2.  न्यूट्रल
 3.  अर्थ
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : अर्थ


18. A.C. 3 फेज चार वायर पद्धतीत सिंगल फेज व्होल्टेज 254 V असल्यास लाईन व्होल्टेज —– असेल.

 1.  400V
 2.  430V
 3.  440V
 4.  460V

उत्तर : 440V


19. डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरचे कनेक्शन —– पद्धतीने करतात.

 1.  डेल्टा-डेल्टा
 2.  स्टार-डेल्टा
 3.  डेल्टा-स्टार
 4.  स्टार-स्टार  

उत्तर : स्टार-डेल्टा


20. A अॅम्पीअर मीटर —– प्रवाह दर्शवतो.

 1.  R फेज प्रवाह
 2.  Y फेज प्रवाह
 3.  फेज प्रवाह
 4.  Y लाईन प्रवाह

उत्तर : Y फेज प्रवाह

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.