Mahavitaran Exam Question Set 19

Mahavitaran Exam Question Set 19

अल्टरनेटिंग करंट (भाग1) :

1. एखाद्या कंडक्टरने चुंबकीय विकर्ष रेषा कापल्यास त्यात — होते.

 1.  परिवर्तन होते
 2.  परिवर्तीत प्रवाह निर्माण होतो
 3.  A.C. पॉवर निर्माण होते
 4.  A.C. रजिस्टन्स निर्माण होतो

उत्तर : परिवर्तीत प्रवाह निर्माण होतो


 2. चुंबकीय विकर्ष रेषा कापणार्‍या कंडक्टरमधील प्रवाहाची दिशा — या नियमानुसार बदलते.

 1.  फ्लेमींगच्या उजव्या हाताच्या
 2.  फ्लेमींगच्या डाव्या हाताच्या
 3.  फॅराडेच्या उजव्या हाताच्या
 4.  लेंझच्या डाव्या हाताच्या

उत्तर : फ्लेमींगच्या उजव्या हाताच्या


3. जो प्रवाह आपली दिशा व किंमत सतत बदलतो त्यास — म्हणतात.

 1.  अल्टरनेटिंग करंट
 2.  डायरेक्ट करंट
 3.  इनडायरेक्ट करंट
 4.  फ्लोरिंग करंट

उत्तर : अल्टरनेटिंग करंट


4. A.C. दाब अगर प्रवाहाच्या एका फेर्‍यास — म्हणतात.

 1.  सायकल
 2.  फ्रिक्वेंसी
 3.  टाईम पिरीयड
 4.  पिक व्हॅल्या

उत्तर : सायकल


5. एक सायकल पूर्ण होण्यासाठी लागणार्‍या वेळेस — म्हणतात.

 1.  फ्रिक्वेंसी
 2.  सायकल
 3.  पिक व्हॅल्यु
 4.  मिन व्हॅल्यु

उत्तर : सायकल


6. एका सेकंदात पूर्ण होणार्‍या सायकलच्या संख्येस — म्हणतात.

 1.  पॉवर
 2.  इ.एम.एफ.
 3.  फ्रिक्वेंसी
 4.  A.C. करंट

उत्तर : फ्रिक्वेंसी


7. भारताची फ्रिक्वेंसी — आहे.

 1.  50Hz
 2.  60Hz
 3.  40Hz
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 50Hz


8. A.C. प्रवाहाच्या जास्तीत जास्त किंमतीस — म्हणतात.

 1.  सायाकल
 2.  पिक व्हॅल्यु
 3.  मिन व्हॅल्यु
 4.  फ्रिक्वेंसी

उत्तर : पिक व्हॅल्यु


9. विरोधातून D.C. प्रवाह वाढल्यास निर्माण होणार्‍या उष्णतेएवढीच उष्णता त्याच विरोधातून तेवढ्याच वेळेत निर्माण होण्यासाठी लागणार्‍या A.C. प्रवाहाच्या किंमतीस — म्हणतात.

 1.  पिक व्हॅल्यु
 2.  RMS व्हॅल्यु
 3.  मिन व्हॅल्यु
 4.  अॅव्हरेज व्हॅल्यु

उत्तर : RMS व्हॅल्यु


10. दोन दाब किंवा दोन प्रवाहातील अंतरास — म्हणतात.

 1.  न्यूट्रल
 2.  फ्रिक्वेंसी
 3.  EMF
 4.  फेज

उत्तर : फेज


11. मंडलातून D.C. प्रवाह पाठवल्यास निर्माण करणार्‍या चार्ज इतकाच A.C. प्रवाहाने चार्ज निर्माण करण्यासाठी लागणार्‍या A.C. प्रवाहाच्या किंमतीस — म्हणतात.

 1.  पिक व्हॅल्यु
 2.  RMS व्हॅल्यु
 3.  मिन व्हॅल्यु
 4.  अॅव्हरेज व्हॅल्यु

उत्तर : अॅव्हरेज व्हॅल्यु


12. दोन दाब, दोन प्रवाह किंवा दाब व प्रवाह एकाच वेळी कमीत कमी होणे व जास्तीत जास्त होणे या क्रियेस —— म्हणतात.

 1.  फेज
 2.  न्यूट्रल
 3.  इनफेज
 4.  आऊट ऑफ फेज

उत्तर : इनफेज


13. खरी पॉवर व खोटी पॉवर यांच्या गुणकास —— म्हणतात.

 1.  पॉवर फॅक्टर
 2.  युनीट kwh
 3.  गुणोत्तर
 4.  वॅट आवर

उत्तर : पॉवर फॅक्टर


14. लो पॉवर फॅक्टरमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी —— सुधारावे.

 1.  पॉवर
 2.  पॉवर फॅक्टर
 3.  कॅपॅसिटर
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : कॅपॅसिटर


15. पॉवर फॅक्टर सुधारण्यासाठी लोडच्या समांतर — जोडावे.

 1.  कॅपॅसिटर (स्टाटींग)
 2.  कॅपॅसिटर (पॉवर)
 3.  कॅपॅसिटन्स
 4.  रजिस्टन्स

उत्तर : कॅपॅसिटर (पॉवर)


16. A.C. पद्धतीत — विरोध आहेत.

 1.  पिवर रजिस्टन्स
 2.  कॅपॅसिटन्स
 3.  शुद्ध इंडक्टन्स
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


17. ज्या विरोधातून A.C. प्रवाह पाठवला असता त्यात उष्णता निर्माण होते त्यास — म्हणतात.

 1.  शुद्ध विरोध
 2.  शुद्ध कॅपॅसिटन्स
 3.  शुद्ध इनक्टन्स
 4.  वरील सर्व

उत्तर : शुद्ध विरोध


18. A.C. प्रवाहाच्या बदलास विरोध करणार्‍या घटकास —— म्हणतात.

 1.  शुद्ध विरोध
 2.  शुद्ध कॅपॅसिटन्स
 3.  शुद्ध इनक्टन्स
 4.  वरील सर्व

उत्तर : शुद्ध इनक्टन्स


19. A.C. दाबाच्या बदलास विरोध करणार्‍या घटकास — म्हणतात.

 1.  शुद्ध रजिएस्टन्स
 2.  शुद्ध कॅपॅसिटन्स
 3.  शुद्ध इनक्टन्स
 4.  वरील सर्व

उत्तर : शुद्ध कॅपॅसिटन्स


20. कॅपॅसिटन्स मोजण्याचे एकक — आहे.

 1.  ओहम
 2.  हेंरी
 3.  मायक्रो फॅरेड
 4.  वरीलपैकी नाही 

उत्तर : मायक्रो फॅरेड

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World