जानेवारी महिन्यातील सर्व दिनविशेष

जानेवारी महिन्यातील सर्व दिनविशेष

जानेवारी महिन्यातील सर्व दिनविशेष

1 जानेवारीआर्मी मेडिकल स्थापना दिवस

3 जानेवारीबालिका दिन (सावित्रीबाई फुले जन्म दिन)

8 जानेवारीआफ्रिकन नॅशनल कॉग्रेस स्थापना दिन

9 जानेवारीजागतिक अनिवासी भारतीय दिन

10 जानेवारीजागतिक हास्य दिन

12 जानेवारीराष्ट्रीय युवक दिन

14 जानेवारीआर्मी दिवस, भूगोल दिन

23 जानेवारीदेशप्रेम दिवस

25 जानेवारीभारतीय पर्यटन दिन

26 जानेवारीप्रजासत्ताक दिन

25 जानेवारी – हुतात्मा दिन/ जागतिक कृष्टरोग निर्मूलन दिन (म. गांधी पुण्यतिथी)

You might also like
2 Comments
  1. Sanvi shelar says

    It is very interesting for MPSC and other exams also and most useful for students

    1. Savita Mhaske says

      It is most important and useful for students

Leave A Reply

Your email address will not be published.