भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

 Bharatatil Mukhya Nivadanuk Ayukt

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त :

 अ.क्र  निवडणूक आयुक्त   साल 
1. सुकुमार सेन 1950-1957
2. के. व्ही. के. सुंदरम 1958-1967
3. एस. पी. सेन वर्मा 1967-1972
4. डॉ. नागेंद्र सिंह 1972-1973
4. पी. स्वामिनाथन 1973-1977
5. एस. एल. शकधर 1977-1982
6. आर. के. त्रिवेदी 1982-85
7. आर. व्ही. एस. पेरीशास्त्री 1985-1990
8. व्ही. एस. रामदेवी 1990-1990
9. टी. एन. शेषन 1990-1996
10. मनोहर सिंह गिल 1996-2001
11. जेम्स मायकेल लिंगडोह 2001-2004
12. टी. एस. कृष्णमुर्ती 2004-2005
13. बी. बी. टंडन 2005-2006
14. एन. गोपाल स्वामी 2006-2009
15. नवीन चावला 2009-2010
16. डॉ. एस. वाय. कुरेशी 2010-2012
17. व्ही. एस. संपत 2012-2015
18. हरिशंकर ब्रम्हा    2015-2015
19. नसीम झैदी 19 एप्रिल 2015 ते पुढे
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.