इण्डस योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती

इण्डस योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती

  • भारताचे कामगार मंत्रालय आणि अमेरिकेच्या कामगार मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमानाने धोकादायक ठिकाणी काम करणार्याय कामगार प्रथेचे निर्मुलन करण्याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
  • या योजनेमध्ये ‘भारत, अमेरिका या दोन देशांमधील बालकामगार प्रथा समाप्त करणे’ हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
  • या योजनाचा आर्थिक भार दोन कामगार मंत्रालयाच्या वरती राहणार आहे.
  • या योजनेचे उद्देश –
  1. 8 ते 14 वर्षे वयोगटातील धोकादायक ठिकाणी काम करणार्यार बाल कामगारांना परत बोलावून त्यांचे शिक्षण पूर्ण करणे.
  2. बालकांना चांगल्या स्वरुपात व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणे.
  3. परत आणलेल्या बालकामगारांच्या माता पित्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे.
  4. सामाजिक गतीशीलता निर्माण करणे.
  5. राष्ट्रीय/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना समक्ष बनविणे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.