डिसेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

डिसेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

डिसेंबर महिन्यातील सर्व दिनविशेष

1 डिसेंबरजागतिक एड्स निर्मूलन दिन

2 डिसेंबरआंतरराष्ट्रीय संगणक साक्षर दिन

3 डिसेंबरआंतरराष्ट्रीय विकलांग दिन

7 डिसेंबरध्वज दिन

8 डिसेंबरसार्क दिवस

10 डिसेंबरमानवी हक्क दिन

11 डिसेंबरयुनिसेफ दिवस

14 डिसेंबरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिन

18 डिसेंबरराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक हक्क दिन

18 डिसेंबरगोवा मुक्ती दिन

23 डिसेंबरकिसान दिन

24 डिसेंबरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिन

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.