ध्वनिदर्शक शब्द

Dhwanidarshak Shabd

ध्वनिदर्शक शब्द

Must Read (नक्की वाचा):

समूहदर्शक शब्द

 

प्राणी/पक्षी शब्द
1. वाघाची डरकाळी
2. कोल्हयांची कोल्हेकुई
3. गाईचे हंबरणे
4. गाढवाचे ओरडणे
5. घुबडाचा घूत्कार
6. घोडयाचे किंचाळणे
7. चिमणीची चिवचिव
8. कबुतराचे/पारव्याचे घुमणे
9. कावळ्याची कावकाव
10. सापाचे फुसफुसने
11. हत्तीचे चित्कारणे
12. हंसाचा कलख
13. भुंग्यांचा, मधमाश्यांचा गुंजारव
14. माकडांचा भुभु:कार
15. म्हशींचे रेकणे
16. मोराचा केरकाव
17. मोरांची कैकावली
18. सिंहाची गर्जना
19. पंखांचा फडफडाट
20. पानांची सळसळ
21. डासांची भुणभुण
22. रक्ताची भळभळ

 

You might also like
1 Comment
  1. pooja says

    mhashinche =Hambarne suddha mhantat na???

Leave A Reply

Your email address will not be published.