Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

ध्वनिदर्शक शब्द

Dhwanidarshak Shabd

ध्वनिदर्शक शब्द

Must Read (नक्की वाचा):

समूहदर्शक शब्द

 

प्राणी/पक्षीशब्द
1.वाघाचीडरकाळी
2.कोल्हयांचीकोल्हेकुई
3.गाईचेहंबरणे
4.गाढवाचेओरडणे
5.घुबडाचाघूत्कार
6.घोडयाचेकिंचाळणे
7.चिमणीचीचिवचिव
8.कबुतराचे/पारव्याचेघुमणे
9.कावळ्याचीकावकाव
10.सापाचेफुसफुसने
11.हत्तीचेचित्कारणे
12.हंसाचाकलख
13.भुंग्यांचा, मधमाश्यांचागुंजारव
14.माकडांचाभुभु:कार
15.म्हशींचेरेकणे
16.मोराचाकेरकाव
17.मोरांचीकैकावली
18.सिंहाचीगर्जना
19.पंखांचाफडफडाट
20.पानांचीसळसळ
21.डासांचीभुणभुण
22.रक्ताचीभळभळ

 

You might also like
1 Comment
  1. pooja says

    mhashinche =Hambarne suddha mhantat na???

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World