विविध खेळांच्या मैदानाचे मोजमाप

विविध खेळांच्या मैदानाचे मोजमाप

 • क्रिकेट : मैदान-गोलाकार व अंडाकृती, धावपट्टी (विकेटस) दोन स्टंपामधील अंतर 22 यार्ड, बॅट-जास्तीत जास्त लांबी 38 इंच, जास्तीतजास्त रुंदी 4.25 इंच, चेंडू-परीघ 8.81 ते 9 इंच, वजन 5.75 औंस, बळीचा व्यास 4.5 इंच.
 • गोल्फ : चेंडू – 1.5 औंस, बळीचा व्यास 4.5 इंच.
 • टेनिस कोर्ट : 78 फुट 28 फुट (सिंगल्स), 78 फुट 36 फुट (डबल्स).
 • पोलो : मैदान 300 यार्ड्स 200 यार्डस.
 • फुटबॉल : मैदान-लांबी 100 ते 130 यार्ड, रुंदी 50 ते 56 यार्ड, गोलची लांबी 8 यार्ड, उंची जमिनीपासून 8 फुट, रुंदी मागे 6 यार्ड, चेंडूचा परीघ 27 ते 28 इंच.
 • बॅडमिंटन : कोर्ट 44 फुट लां. 17 (सिंगल्स), 44 फुट ल 20 फुट (डबल्स).
 • बास्केटबॉल : 85 फुट लां. 46 फुट.
 • बिलीयर्ड्स : टेबल 10 फुट ला. 5 फुट, टेबल उंची 3 फुट.
 • हॉकी : मैदान 100 यार्ड 60 यार्ड, गोल-दोन खांबातील अंतर 8 यार्ड, उंची जमिनीपासून 7 फुट, चेंडू परीघ 8.81 वजन 5.75 औस.
 • व्हॉलीबॉल : कोर्ट 30 फुट ल 30 फुट.
 • टेबल टेनिस : टेबल 9 फुट ल 5 फुट, जमिनीपासून उंची 2.6 फुट.
 • वॉटर पोलो : जलतरण तलाव – जास्तीत जास्त लांबी 19 फुट, जास्तीत जास्त रुंदी 20 फुट, जास्तीत जास्त रुंदी 20 फुट.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.