उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 8

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 8

 • चक्र गाडीचे चाक, रथ
 • चक्रम विक्षिप्त
 • चिता सरण
 • चिंता काळजी
 • चिज वस्तू
 • चीज संगीतातील काव्य
 • छकड तोटा, नुकसान, कपट
 • छकडा तटया घातलेली लहान बैलगाडी
 • छकडी सहाचे माप
 • छकडे लहान लाडके मूल
 • छटा प्रतिबिंब, छाया
 • छट्टा टप्पा, अंतर
 • छत नकार वा तिरस्कार दर्शक उद्गार
 • छत आच्छादन, चांदवा
 • छाता छत्री
 • छाती वक्ष:स्थळ
 • जग सृष्टी, दुनिया
 • जंग युद्ध, मळ, दोष
 • जंगणे कीट किंवा मळ चढणे
 • जगणे वाचणे, जीवंत राहणे
 • जट गुंतलेले केस, जटा
 • जड वजनदार, अचेतन, धन
 • जनन जन्म
 • जतन संगोपन
 • जबरा जबर मोण 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World