उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 8

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 8

 • चक्र – गाडीचे चाक, रथ
 • चक्रम – विक्षिप्त
 • चिता – सरण
 • चिंता – काळजी
 • चिज – वस्तू
 • चीज – संगीतातील काव्य
 • छकड – तोटा, नुकसान, कपट
 • छकडा – तटया घातलेली लहान बैलगाडी
 • छकडी – सहाचे माप
 • छकडे – लहान लाडके मूल
 • छटा – प्रतिबिंब, छाया
 • छट्टा – टप्पा, अंतर
 • छत – नकार वा तिरस्कार दर्शक उद्गार
 • छत – आच्छादन, चांदवा
 • छाता – छत्री
 • छाती – वक्ष:स्थळ
 • जग – सृष्टी, दुनिया
 • जंग – युद्ध, मळ, दोष
 • जंगणे – कीट किंवा मळ चढणे
 • जगणे – वाचणे, जीवंत राहणे
 • जट – गुंतलेले केस, जटा
 • जड – वजनदार, अचेतन, धन
 • जनन – जन्म
 • जतन – संगोपन
 • जबरा – जबर मोण 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.