उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 7

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 7

 • खून – मनुष्यवध
 • खाद – अन्न, खाद्य
 • खांद – खांदा
 • खोटा – बेईमान, नकली
 • खोटी – विलंब, उडचण
 • गजर – वाद्यांचा मोठा आवाज
 • गजरा – वेणीला लावतात तो किंवा हातातला पुष्पगुच्छ
 • गृह – घर
 • ग्रह – आकाशातील ग्रह
 • गोरा – रंगाने गोरा
 • गोर्‍हा – गाईचे वासरू
 • गोष्ट – कथा
 • गोष्ठ – गोठा
 • ग्राह – जलचर, सुसर
 • ग्राह्य – घेण्यास योग्य असा
 • घन – दाट
 • घण – घाव
 • घंटा – तास, घंटी
 • घट्टा – घट्ट झालेली जागा
 • घडा – घागर, भांडे
 • घडी – दुमड, क्षण
 • घाट – रचना, घडण
 • घात – प्रहार, वध
 • चक्क – स्वच्छ, सतेज
 • चक्का – घट्ट दही
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.