उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 6

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 6

 • कळ – तिडीक, वेदना
 • कळ – भांडण, युक्ती
 • काम – उद्योग, कर्म
 • काम – मदन, इच्छा
 • कात – विड्यातील पदार्थ
 • कांत – नवरा, पती
 • काप – कंप, थरथरी
 • काप – तुकडा
 • कानन – अरण्य, वन
 • कानून – नियम, कायदा
 • काल – वेळ, प्रसंग
 • काल – यमदेवता, मृत्यू
 • कूच – प्रयाण, जाणे
 • कुज – नाशपावणे
 • कोष्टक – तक्ता, पत्रक
 • कृपण – कंजूष, चिंगू
 • कृपाण – कट्यार खडग
 • खराब – वाईट
 • खराबा – नासाडी
 • खत – पिकाला घालावयाचे खत
 • खंत – काळजी
 • खंड – तुकडा, भाग
 • खंड – दंड, ठराव, मक्ता
 • खूण – सूचना, इशारा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.