उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 6

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 6

 • कळ तिडीक, वेदना
 • कळ भांडण, युक्ती
 • काम उद्योग, कर्म
 • काम मदन, इच्छा
 • कात विड्यातील पदार्थ
 • कांत नवरा, पती
 • काप कंप, थरथरी
 • काप तुकडा
 • कानन अरण्य, वन
 • कानून नियम, कायदा
 • काल वेळ, प्रसंग
 • काल यमदेवता, मृत्यू
 • कूच प्रयाण, जाणे
 • कुज नाशपावणे
 • कोष्टक तक्ता, पत्रक
 • कृपण कंजूष, चिंगू
 • कृपाण कट्यार खडग
 • खराब वाईट
 • खराबा नासाडी
 • खत पिकाला घालावयाचे खत
 • खंत काळजी
 • खंड तुकडा, भाग
 • खंड दंड, ठराव, मक्ता
 • खूण सूचना, इशारा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World