उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 5

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 5

 • ओढ – कल, कम
 • ओज – तेज, पाणी
 • ओज – तेज, पाणी
 • ओज – तेजस्विता, बळ
 • ओळख – परिचय
 • ओळख – माहिती, जामीन
 • औस – पुजारी
 • कंकाल – आस्थीपंजर, कृश
 • कंगाल – गरीब
 • कच्च – लहान खळगा, चलमा
 • कच्चा – अपरिपक्व
 • कचरा – घाण
 • कचार – काचकाम करणारा
 • कंचुक – अंगरखा बंडी
 • कंचुक – चोळी, कवच
 • कटकट – किरकिर, गडबड
 • कटकट – त्रास, भांडण
 • कंठ – गळा, घाटी
 • कंठ – स्वर, नरडी
 • कणव – द्या, करुणा
 • कवण – काव्य
 • कनक – सोने
 • कन्नक – कणखर
 • कष्टी – मेहनती
 • कष्टी – थकलेला
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.