उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 4

उच्चार सारखे पण अर्थ वेगळा भाग 4

 • आर्जवून मनधरणी करून
 • आस आशा
 • आस गाडीचा
 • आचार वागणूक
 • आचार्य पूरोहित
 • इनाम बक्षीस
 • इमान प्रामाणिकपणा
 • उगम नदीचे मूळ
 • उगमा स्वस्थपणे
 • उणे कमी, न्यून
 • उणा हलका, अयोग्य
 • उद्देश प्रयोजन
 • उद्देश संकल्पित कार्य
 • उपहार भेट
 • उपाहार फराळ, अल्पोपहार
 • उदार मोठ्या मनाचा
 • उधार उसनवारी इ.
 • उधळणे फेकणे, पसरणे
 • उधळणे फाजील खर्च करणे
 • उपेक्षा अनादर  
 • उपेक्षा हयगय, दुर्लक्ष
 • ऐश्वर्य वैभव, संपत्ती
 • ऐश्वर्य ईश्वरीगुण
 • ओढ प्रवाह, वेग
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World