टोपन नावे भाग 3 बद्दल माहिती

टोपन नावे भाग 3 बद्दल माहिती

 • नाव – टोपन नाव
 • नारायण मरलीधर गुप्ते – बी
 • रा.ग. गडकरी – भाषाप्रभू
 • गोपाळ नरहर नातू – मनमोहन
 • कृष्णशास्त्री चिपळूणकर – मराठीचे जॉन्सन
 • विष्णुशास्त्री चिपळूणकर – मराठी भाषेचे शिवाजी निबंधमालाकर
 • दादोबा पांडूरंग तर्खडकर – मराठी भाषेचे पाणिनी
 • यशवंत पेढारकर – महाराष्ट्र कवी
 • बा.सी. मर्ढेकर – मराठी नवकाव्याचे जनम/निसर्ग प्रेमी
 • ज्योतिबा फुले – महात्मा
 • रा.ग. गडकरी – मराठीचा शेक्सपीयर
 • विद्याधर गोखले – महाराष्ट्र भ्रमर
 • पु.ल. देशपांडे – महाराष्ट्राच लाडकं व्यक्तीमत्व
 • विष्णुदास भावे – मराठी रंगभूमीचे जनक
 • मोहनदास करमचंद गांधी – महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता
 • माधव त्र्यंबक पटवर्धन – माधव जुलियन
 • काशिनाथ हरी मोडक – माधवानुज
 • यशवंत दिनकर पेंढारकर – यशवंत
 • रघुनाथ चंदावरकर – रघुनाथ पंडित
 • भा.रा. तांबे – राजकवी
 • ना.धो. महानोर – रानकवी, निसर्गकवी 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.