टोपन नावे भाग 3 बद्दल माहिती

टोपन नावे भाग 3 बद्दल माहिती

 • नाव टोपन नाव
 • नारायण मरलीधर गुप्ते बी
 • रा.ग. गडकरी भाषाप्रभू
 • गोपाळ नरहर नातू मनमोहन
 • कृष्णशास्त्री चिपळूणकर मराठीचे जॉन्सन
 • विष्णुशास्त्री चिपळूणकर मराठी भाषेचे शिवाजी निबंधमालाकर
 • दादोबा पांडूरंग तर्खडकर मराठी भाषेचे पाणिनी
 • यशवंत पेढारकर महाराष्ट्र कवी
 • बा.सी. मर्ढेकर मराठी नवकाव्याचे जनम/निसर्ग प्रेमी
 • ज्योतिबा फुले महात्मा
 • रा.ग. गडकरी मराठीचा शेक्सपीयर
 • विद्याधर गोखले महाराष्ट्र भ्रमर
 • पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्राच लाडकं व्यक्तीमत्व
 • विष्णुदास भावे मराठी रंगभूमीचे जनक
 • मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता
 • माधव त्र्यंबक पटवर्धन माधव जुलियन
 • काशिनाथ हरी मोडक माधवानुज
 • यशवंत दिनकर पेंढारकर यशवंत
 • रघुनाथ चंदावरकर रघुनाथ पंडित
 • भा.रा. तांबे राजकवी
 • ना.धो. महानोर रानकवी, निसर्गकवी 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World