SRPF Police Bharti Question Set 3

SRPF Police Bharti Question Set 3

1. थ्री-जी याचा अर्थ काय?

 1.  थर्ड जनरेशन
 2.  थर्ड ग्लोबल
 3.  थर्ड ग्रेड
 4.  थर्ड गुगल

उत्तर : थर्ड जनरेशन


 

2. डायलेसिस यंत्रणा खालीलपैकी कोणत्या विकाराच्या रुग्णा करिता वापरतात?

 1.  मूत्रपिंड विकार
 2.  यकृतविकार
 3.  हृदयविकार
 4.  फुफ्फुस विकार

उत्तर :मूत्रपिंड विकार


 

3. शरीराच्या कोणत्या अवयवात लाल पेशी तयार होतात?

 1.  यकृत
 2.  अस्थिमज्जा
 3.  हृदय
 4.  अन्ननलिका

उत्तर :अस्थिमज्जा


 

4. मनोधैर्य कोणाकरिता आहे?

 1.  अत्याचारामध्ये बळी ठरलेल्या महिला व बालकांकरिता
 2.  उद्योग क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या महिलांकरिता
 3.  सुशिक्षित बेरोजगार महिलांकरिता
 4.  विधवा व परितक्त्या महिलांकरिता

उत्तर :अत्याचारामध्ये बळी ठरलेल्या महिला व बालकांकरिता


 

5. भारताची राज्यघटना —– रोजी स्विकारण्यात आली?

 1.  26/09/1949
 2.  26/01/1950
 3.  26/01/1949
 4.  26/11/1949

उत्तर :26/11/1949


 

6. शब्दाच्या जाती एकूण —– आहेत?

 1.  2
 2.  3
 3.  5
 4.  8

उत्तर :8


 

7. नामाचा उच्चार पुन्हा होऊ नये म्हणून नामाऐवजी येणार्‍या विकारी शब्दाला —– म्हणतात?

 1.  अव्यय
 2.  सर्वनाम
 3.  विशेषण
 4.  क्रियाविशेषण

उत्तर :सर्वनाम


 

8. ‘शाळेकडे’ या शब्दातील कडे हा शब्द —– आहे?

 1.  शब्दयोगी अव्यय
 2.  केवलप्रयोगी अव्यय
 3.  क्रियाविशेषण अव्यय
 4.  भाववाचक नाम

उत्तर :शब्दयोगी अव्यय


 

9. ‘शुक्र शुक्र’ हा शब्द —– आहे?

 1.  क्रियाविशेषण
 2.  भाववाचक नाम
 3.  शब्दयोगी अव्यय
 4.  केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर :केवलप्रयोगी अव्यय


 

10. —– प्रयोगात कर्त्याप्रमाणे क्रियापद चालते?

 1.  कर्मणी
 2.  भावे
 3.  केवल
 4.  कर्तरी

उत्तर :कर्तरी


 

11. अरेरे! हा शब्द —– आहे.

 1.  संकेतार्थ
 2.  विकारी
 3.  अविकारी
 4.  संधुयुक्त

उत्तर :अविकारी


 

12. भाऊ व बहीण हे —– व्दंव्द आहे?

 1.  इतरेतर
 2.  समाहार
 3.  वैकल्पिक
 4.  बहूव्रीही

उत्तर :इतरेतर


 

13. खालीलपैकी गुणविशेषण असलेल्या पर्याय ओळखा?

 1.  तर्‍हेवाईक राजा
 2.  पहिला राजा
 3.  तो राजा
 4.  कोणता राजा

उत्तर :तर्‍हेवाईक राजा


 

14. दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडणार्‍या अविकारी शब्दाला —– अव्यय असे म्हणतात?

 1.  शब्दयोगी
 2.  केवलप्रयोगी
 3.  उभयान्वयी
 4.  क्रियाविशेषण

उत्तर :उभयान्वयी


 

15. सत+आनंद?

 1.  सदानंद
 2.  सतानंद
 3.  सदआनंद
 4.  सददानंद

उत्तर :सदानंद


 

16. ‘वासरू’ हा शब्द —– आहे?

 1.  पुल्लिंगी
 2.  उभयालिंगी
 3.  नपुसकलिंगी
 4.  स्त्रिलिंगी

उत्तर :नपुसकलिंगी


 

17. ‘चा,ची,चे,’ हे प्रत्येय —– चे आहेत?

 1.  सप्तमी
 2.  तृतीया
 3.  चतुर्थी
 4.  षष्ठी

उत्तर :षष्ठी


 

18. ‘तो चित्रफीत पाहतो’ या वाक्यतील ‘पाहतो’ हे —– क्रियापद आहे?

 1.  अकर्मक
 2.  शक्य
 3.  अविकारी
 4.  सकर्मक

उत्तर :सकर्मक


 

19. ‘माणूस आशेवर जगत असतो’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा?

 1.  अकर्मक कर्तरी
 2.  सकर्मक कर्तरी
 3.  भावे
 4.  कर्मणी

उत्तर :अकर्मक कर्तरी


 

20. ‘आज, उद्या, नेहमी, वारंवार’ ही —– क्रियाविशेषण अव्यय आहेत?

 1.  स्थलवाचक
 2.  कालवाचक
 3.  रीतीवाचक
 4.  परिणामवाचक

उत्तर : कालवाचक

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.