शुद्ध शब्द भाग 8

शुद्ध शब्द भाग 8

 • अशुद्ध शब्द – शुद्ध शब्द
 • लाक्षनिक – लाक्षणिक
 • लौकीक – लौकिक
 • वण – वन
 • विसमय – विस्मय
 • वसर – वासर
 • वरा – वार
 • वसतर – वस्त्र
 • शनी – शनि
 • शहाना – शहाणा
 • शतरू – शत्रू
 • शूद्ध – शुद्ध
 • शंकतीर्थ – शंखतीर्थ
 • संकर – शंकर
 • सांभ – सांब
 • सवर्स्व – सर्वस्व
 • सार्मथ्य – सामर्थ्य
 • स्वामि – स्वामी
 • सूयाचा – सूर्याचा
 • सासूरवास – सासुरवास
 • सोदामनी – सौदामिनी
 • सौभागेवती – सौभाग्यवती
 • स्फूरण – स्फुरण
 • स्वयवर – स्वयंवर
 • क्षणभंगूर – क्षणभंगुर
 • क्षिरसागर – क्षीरसागर
 • ज्ञानेंद्रीये – ज्ञानेंद्रिये
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.