शुद्ध शब्द भाग 8

शुद्ध शब्द भाग 8

 • अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द
 • लाक्षनिक लाक्षणिक
 • लौकीक लौकिक
 • वण वन
 • विसमय विस्मय
 • वसर वासर
 • वरा वार
 • वसतर वस्त्र
 • शनी शनि
 • शहाना शहाणा
 • शतरू शत्रू
 • शूद्ध शुद्ध
 • शंकतीर्थ शंखतीर्थ
 • संकर शंकर
 • सांभ सांब
 • सवर्स्व सर्वस्व
 • सार्मथ्य सामर्थ्य
 • स्वामि स्वामी
 • सूयाचा सूर्याचा
 • सासूरवास सासुरवास
 • सोदामनी सौदामिनी
 • सौभागेवती सौभाग्यवती
 • स्फूरण स्फुरण
 • स्वयवर स्वयंवर
 • क्षणभंगूर क्षणभंगुर
 • क्षिरसागर क्षीरसागर
 • ज्ञानेंद्रीये ज्ञानेंद्रिये
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World