Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

शास्त्रीय उपकरणे व त्यांची नियमन कार्य

Shastriy Upkarane V Tyanchi Niyaman Kary

शास्त्रीय उपकरणे व त्यांची नियमन कार्य

  

उपकरणाचे नाव कार्य
व्होल्टमापी  विजेचा दाब
प्रकाशमापी प्रकाशाची तीव्रता
पर्जन्यमापी पर्जन्यमान
ज्वरमापी शरीराचे तापमान
आर्द्रतामापक आर्द्रता
तापमान लेखक तापमानातील बदलाची नोंद
स्टेथेस्कोप हृदयाचे ठोके मोजणे
होकायंत्र उत्तर व इतर दिशा दाखविणे
उंचीमापी उंचातील विषमता व संबंध
तरकांटा द्रव पदार्थाची सापेक्ष घनता
वातकूक्कुट वार्‍याची दिशा
विद्युत जनित्र विद्युत प्रवाहाची शक्ती
वकृतामापी गोलाकार वस्तूची वक्रता
सुक्ष्ममापी सुक्ष्मअंतरे व कोन मोजणे
सेक्सटंट दोन वस्तुतील कोणात्मक अंतर
वर्णमापी रंगाच्या तीव्रतेतील फरक
परिगणक गणिती आकडेवारी
श्रवणमापक श्रवणशक्तीतील फरक
दूरमुद्रक संदेश दूरवर पाठवणे, येणारे संदेश घेणे व मुद्रित करणे
गणकयंत्र प्रचंड गुंतागुंतीचे हिशोब व परिगणना क्षणार्धात सोडविणे
कॅलरीमापी उष्णतेचे प्रमाण
विस्थरीमापी द्रव्यपदार्थाचा चिकटपणा
किरण लेखन यंत्र सौर उत्सर्जन मोजणे व नोंदणे
सुक्ष्मदर्शक सुक्ष्म पदार्थ मोठे करून पाहणे
समतलमापी क्षितीज समांतर पातळी मोजणे
विद्युत भारमापी विद्युतभाराचे अस्तित्व
वायुवेग मापक वार्‍याची दिशा आणि भार
दुग्धता मापी दुधांची सापेक्ष घनता

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World