शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 9 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 9 बद्दल माहिती

 • कलेची आवड असणारा कलासक्त, कलाप्रेमी
 • कमळासारखे डोळे आहेत अशी कमलनयना, कमलाक्षी
 • इच्छेलेले पूर्ण करणारा वृक्ष कल्पवृक्ष
 • आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवणारा कर्तव्यपराडमुख
 • ऐकताना कानाला गोड वाटणारा कर्णमधुर
 • केलेले उपकार जानणारा कृतज्ञ
 • केलेले उपकार विसरणारा कृतघ्न
 • कर्तव्य पार पाडण्यात तत्पर असणारा कर्तव्यदक्ष
 • अंधार्‍या रात्रीचा पंधरवडा कृष्णपक्ष, वद्यपक्ष
 • अंगात एखादी कला असणारा कलावंत, कलाकार
 • कष्टाने मिळणारी गोष्ट कष्टसाध्य
 • भाकरी करण्याचे लाकडी पसरट पात्र काटवट, काथवट
 • हाताची सांकेतिक किंवा खाणाखुणांची भाषा करपल्लवी
 • कार्य करण्यास सक्षम असलेला कार्यक्षम
 • कामामध्ये टाळटाळ करणारा कामचुकार
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World