शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 8 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 8 बद्दल माहिती

 • वाटेल तसा पैसा खर्च करणे उधळपट्टी
 • उद्योगात नेहमीच मग्न असणारा उद्यमशील
 • ज्याला घरदार नाही असा उपर्‍या, बेघर
 • लोकामध्ये मिळून मिसळून न राहणारा एकलकोंडा
 • स्वत:कष्ट न करता बसून खाणारा ऐतखाऊ
 • महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातील प्रतिपदे पासूनची अकरावी तिथी एकादशी
 • नुकतीच बाळंत झालेल्या स्त्रीचे अंग ओली कूस
 • अतिवृष्टीने आलेला महापूर ओली आग
 • हिरवे गवत किंवा वैरण ओली काडी
 • डोक्यावर किंवा पाठीवर ओझे वाहून नेणारा ओझेवाला, हमाल
 • शिष्टाचार म्हणून पाळावयाचे औपचारिक
 • एखादा रोग कमी होण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्या व दवा औषधी
 • दुसर्‍याचे दु:ख पाहून कळवळणारा कनवाळू 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World