शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 8 बद्दल माहिती

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द भाग 8 बद्दल माहिती

 • वाटेल तसा पैसा खर्च करणे – उधळपट्टी
 • उद्योगात नेहमीच मग्न असणारा – उद्यमशील
 • ज्याला घरदार नाही असा – उपर्‍या, बेघर
 • लोकामध्ये मिळून मिसळून न राहणारा – एकलकोंडा
 • स्वत:कष्ट न करता बसून खाणारा – ऐतखाऊ
 • महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातील प्रतिपदे पासूनची अकरावी तिथी – एकादशी
 • नुकतीच बाळंत झालेल्या स्त्रीचे अंग – ओली कूस
 • अतिवृष्टीने आलेला महापूर – ओली आग
 • हिरवे गवत किंवा वैरण – ओली काडी
 • डोक्यावर किंवा पाठीवर ओझे वाहून नेणारा – ओझेवाला, हमाल
 • शिष्टाचार म्हणून पाळावयाचे – औपचारिक
 • एखादा रोग कमी होण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्या व दवा – औषधी
 • दुसर्‍याचे दु:ख पाहून कळवळणारा – कनवाळू 
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.