समूहदर्शक शब्द भाग 4 बद्दल संपूर्ण माहिती

समूहदर्शक शब्द भाग 4 बद्दल संपूर्ण माहिती

 • वाचकांचा मेळावा
 • जळतणाची मोळी
 • उसांची मोळी
 • मधमाशांचे मोहोळ
 • मुंग्यांची रांग
 • धान्याची रास
 • आंब्याच्या झाडांची राई
 • धावांचा, दुधाचा रतीव
 • रोपांची रोपवाटिका
 • गुरुद्वार्‍यातील भक्तासाठी प्रसाद (जेवण) लंगर
 • भाताची लोंबी
 • केळीचा लोंगर
 • झाडाझुडपांचे वन
 • वाद्य वाजविणार्‍यांचा वाद्यवृंद
 • उपकरणांचा संच
 • खेळाडूंचा संघ
 • कवितांचा, लेखांचा संग्रह
 • नाण्यांचा संग्रह
 • आदिवासीचा समूह
 • कार्यकर्त्यांची संघटना
 • लोकप्रतिनिधींची संसद
 • ग्रंथ प्रेमीचे साहित्य संमेलन
 • पत्यांची, नावांची सूची
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World