संमेलन भाग 1 बद्दल माहिती

संमेलन भाग 1 बद्दल माहिती

बहुभाषिक साहित्य संमेलन

 • दिनांक : 3 व 4 एप्रिल 2016
 • अध्यक्ष : डॉ. गणेश देवी
 • स्थळ : घुमान (पंजाब)

 

संत तुकडोजी महाराज साहित्य संमेलन

 • दिनांक : 3 एप्रिल 2016
 • अध्यक्ष : डॉ. एस.एन. पठाण
 • तुकडोजी महाराज यांची 2016 मध्ये जन्मशताब्दी वर्ष आहे.

 

पाचवे अखिल भारतीय अहिराणी साहित्य संमेलन

 • दिनांक : 9 व 10 एप्रिल 2016
 • अध्यक्ष : सुभाष अहिरे
 • स्थळ : धुळे

 

दुसरे अंधश्रद्धा निर्मूलन साहित्य संमेलन

 • दिनांक : 14 व 15 मे 2016
 • अध्यक्ष : डॉ. आ.ह. साळुंके
 • स्थळ : सांगली

 

व्यंगदर्शन संमेलन

 • दिनांक : 16 एप्रिल 2016
 • स्थळ : मुंबई
 • या संमेलनात शि.द. फडणीस व वसंत सरवटे यांना व्यंग चित्रकलेतील योगदानाबद्दल जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.