समानार्थी शब्द भाग 8

समानार्थी शब्द भाग 8

 • निकड – गरज, जरूरी, लकडा
 • निका – चांगला, पवित्र, योग्य, शुद्ध
 • निमंत्रण – अवतण, आमंत्रण, बोलावण
 • पंगत – भोजन, रांग, ओळ
 • पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, अस्तुरी
 • पान – पर्ण, पत्र, दल
 • परंपरा – प्रथा, पद्धत, चाल, रीत
 • प्रभात – उषा, पहाट, प्रात:काल
 • पाठ – नियम, धडा, पुन्हा-पुन्हा म्हणने, पार्श्वभाग
 • पार्वती – उमा, दुर्गा, गौरी, भवानी
 • पुष्प – कुसुम, सुमन, फूल
 • पिता – जनक, तीर्थरुप, बाप, वडील
 • प्रताप – शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, सामर्थ्य
 • पुरुष – मर्द, नर, मनुष्य
 • पाखरू – पक्षी, खग, द्विज, विहंग
 • पुरातन – जुनाट, प्राचीन, पूर्वीचा
 • प्रख्यात – ख्यातनाम, प्रसिद्ध, नामांकित
 • पाय – चरण, पाऊल, पद
 • पोपट – शुक, रावा, राघू, कीर
 • प्रौढ – प्रगल्भ, घीट, शहाणा
 • प्रवाह – पाझर, धार, प्रस्त्रव
 • फाकडा – माणीदार, हुशार, ऐटबाज, रुबाबदार
 • फट – चीर, खाच, भेग
 • फोड – सूज, फुगलेला भाग, फुगारा
 • फरक – अंतर, भेद
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.