समानार्थी शब्द 4

समानार्थी शब्द 4

 • चढण – चढ, चढाव, चढाई
 • चातुर्य – हुशारी, कुशलता, चतुराई
 • चवड – ढीग, रास, चळत
 • चव – रुचि, शशांक, सोम, सुधाकर, इंदु, रंजनीकांत, कुमुदनाथ
 • चंद्रिका – कौमुदी, चांदणे, ज्योत्स्ना
 • चक्रपाणी – विष्णु, रमापती, नारायण केशव, कृष्ण, वासुदेव, शेषशायी
 • चतुर – धूर्त, हुशार, चाणाक्ष
 • चाल – चढाई, रीत, हला, चालण्याची रीत
 • छाया – सावली, प्रतिबिंब, छटा, शैली
 • छाप – ठसा, छापा, अचानक हल्ला
 • छळ – लुबाडनुक, गांजवणूक, ठकवणे, जाच
 • छिद्र – छेद, दोष, भोक, कपट
 • छडा – तपास, शोध, माग
 • जतावणी – सूचना, इशारा, ताकीद
 • जन्म – उत्पति, जनन, आयुष्य
 • जप – ध्यास, ध्यान, देवाचेनाव मंत्राची पुन्हा पुन्हा आवृति
 • जबडा – तोंड, दाढ
 • जुलूम – जबरदस्ती, जबरी, बळजोरी, अन्याय
 • जरब – दहशत, दरारा, धास्ती, वचक
 • जल – जीवन, तोय, उदक, पाणी, नीर
 • झाड – वृक्ष, पादप, दुम, तरु
 • झुंज – टक्कर, संघर्ष, लढा
 • झुणका – बेसन, पिठले, अळण
 • झटका – झोक, डौल, शरीराचा तोल, कल  
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.