समानार्थी शब्द भाग 2

समानार्थी शब्द भाग 2

 • एकता – ऐक्य, एकी, एकजूट, एकमेळ
 • ऐश्वर्य – सता, संपत्ती, वैभव, सामर्थ्य
 • ओज – तेज, पाणी, बळ
 • ओढ – कल, ताण, आकर्षण
 • ओवळा – अपवित्र, अमंगल, अशुद्ध
 • ओळख – माहिती, जामीन, परिचय
 • कच्छ – कासव, कूर्म, कमट, कच्छप
 • कळकळ – चिंता, काळजी, फिकीर, आस्था
 • श्रीकृष्ण – वासुदेव, कन्हैया, केशव, माधव
 • कपाळ – ललाट, भाल, निढळ
 • कमळ – पदम, अंबुज, पंकज, सरोज, नीरज
 • कृपण – चिकू, कंजूष, खंक, हिमटा, अनुदार
 • काक – कावळा, वायस, एकाक्ष
 • किरण – रश्मी, कर, अंशू
 • काळोख – तिमिर, अंधार, तम
 • कलंक – बट्टा, दोष, डाग, काळिमा
 • करुणा – द्या, माया, कणव, कृपा
 • कसब – कौशल्य, प्राविण्य, नैपुण्य, खुबी
 • कर्तबगार – कार्यक्षम, दक्ष, कुशल, निपुण
 • कुरूप – विद्रूप, बेढब, विरूप
 • कोमल – मृदु, हळवा, मऊ, नाजुक
 • खग – शकुंत, पक्षी, व्दिज, अंडज, पाखरू
 • खजिना – द्रव्य, कोष, भांडार, तिजोरी
 • खच – गर्दी, दाटी, रास
 • खट्याळ – खोडकर, व्दाड, खट  
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.