साहित्यिक व कथा भाग 2

साहित्यिक व कथा भाग 2

साहित्यिक व कथा

 • ना.सी. फडके – गुजगोष्टी, दौलत, जादूगार, सोबत  
 • नागनाथ कोत्तापल्ले – गांधारीचे डोळे, पराभव, उलट चालीला प्रवाह
 • नाथमाधव – सावळ्या तांडेल, वीरधवल
 • ना.सं. इनामदार – झुंज, झेप, शहेनशहा
 • बाबूराव बागूल – सूड, अघोरी, मरण स्वस्त होत आहे
 • बाबा आढाव – एक गाव एक पाणवठा
 • बाबा पद्मनजी – यमुना पर्यटन, अरुणोदय
 • भालचंद्र नेमाडे – कोसला, बिढार
 • महात्मा फुले – गुलामगिरी
 • यशवंतराव चव्हाण – युगांतर
 • रणजीत देसाई – राधेय, स्वामी, श्रीमानयोगी
 • रा.रं. बोराडे – इथ एक गाव होत
 • लक्ष्मण माने – बंद दरवाजा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.