सहकारी संस्थांचे प्रकार

सहकारी संस्थांचे प्रकार

 • सहकारी संस्थांचे प्रमुख चार वर्ग पडतात.

 

कृषी पतसंस्था (Agricultural Credit Co-Operatives)

 •  भारतात राज्यांमधील कृषी पतसंस्था रचना त्रिस्तरीय आहे.
 1. ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था.
 2. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.
 3. राज्य स्तरावरील राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक). तसेच दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यार्‍या भू-विकास बँका राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्य करतात.

 

बिगर कृषी पतसंस्था (Non-Agricultural Credit Co-Operatives)

 उदा.

 1. नागरी सहकारी बँका
 2. पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था
 3. प्राथमिक शिक्षकांच्या पतसंस्था इ.

 

कृषी बिगर पतसंस्था (Agricaltural-Non-Credit Co-Operatives)

उदा.

 1. सहकारी साखर कारखाने, खांडसरी उद्योग
 2. सहकारी सूत गिरण्या
 3. सहकारी दूध उत्पादक संस्था
 4. सहकारी तेलप्रक्रिया संस्था
 5. कृषी खरेदी-विक्री संघ
 6. कृषी सहकारी पणन संस्था
 7. प्राथमिक मच्छिमारी सह.संस्था. इ.

 

बिगर-कृषी-बिगर-पतसंस्था (Non-Agricaltural-Non-Credit Co-Operatives)

 उदा.

 1. सहकारी ग्राहक भांडारे.
 2. सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
 3. पावरलुम विणकर सह. संस्था.
 4. चर्मकार सह. संस्था.
 5. कुंभार सह. संस्था इ.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.