RRB Question Set 20

RRB Question Set 20

सरासरी प्रश्नसंच :

1. प्रथम 49 नैसर्गिक संख्याची सरासरी किती?

 1.  25
 2.  50
 3.  49
 4.  24.5

Ans : 25


 2. 6 सम संख्याची सरासरी 23 आहे तर सर्वात मोठी तिसरी संख्या कोणती?

 1.  26
 2.  24
 3.  28
 4.  22

Ans :24


 3. 15 विषम संख्याची सरासरी 89 आहे तर चढत्या क्रमाने चवथी संख्या कोणती?

 1.  75
 2.  79
 3.  77
 4.  81

Ans :81


 4. 6 विद्यार्थाच्या वयाची सरासरी 15 वर्षे आहे. राजचे वय मिळविल्यास सरासरी 16 होते तर राजचे वय किती?

 1.  16
 2.  22
 3.  21
 4.  24

Ans :22


 5. उथप्पा 9 डावात सरासरी काही धावा काढतो तो 10 व्या डावात 88 धावा काढतो त्यामुळे सरासरी 2 ने वाढते तर त्याच्या 10 डावातील सरासरी धावा किती?

 1.  74
 2.  72
 3.  70
 4.  110

Ans :70


 6. सोमवार ते शनिवार चे सरासरी तापमान 32°C आहे. मंगळवार ते रविवार चे सरासरी तापमान 35°C आहे. रविवार चे तापमान 35°C आहे तर सोमवारचे तापमान किती?

 1.  19
 2.  17
 3.  18
 4.  32

Ans :17


 7. क्रमशा 30 विषम संख्यांची सरासरी 80 आहे तर सर्वात मोठ्या व लहान संख्येतील अंतर किती?

 1.  57
 2.  58
 3.  59
 4.  110

Ans :58


 8. प्रथम 19 विषम संख्यांची सरासरी किती?

 1.  9.5
 2.  20
 3.  19
 4.  10

Ans :19


 9. एका वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांची सरासरी 40 वर्ष आहे. त्यापैकी 10 विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय 38 वर्ष आहे व उरलेल्या विद्यार्थ्याच्या वयाची सरासरी 41 आहे तर वर्गातील एकूण विद्यार्थी किती?

 1.  30
 2.  40
 3.  38
 4.  41

Ans :30


 10. राखी व तिच्या आईचे सरासरी वजन 30 किलो आहे त्यांचा अनुक्रमे 5:7 आहे तर राखीचे वजन किती?

 1.  35
 2.  36
 3.  40
 4.  25

Ans :25


 11. अनिकेत व ममताच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 3:5 आहे. ममताचे वय 15 वर्ष आहे तर त्यांच्या वयातील अंतर किती?

 1.  4
 2.  9
 3.  7
 4.  6

Ans :6


 12. अध्येयला चार विषयात 40, 80, 90, 50 गुण मिळतात तर त्याला सरासरी किती गुण मिळतात?

 1.  60
 2.  65
 3.  70
 4.  55

Ans :65


 13. चार महिलांचे सरासरी वय काही वर्ष आहे. 30 वर्ष वय असलेल्या गायत्रीला बाहेर काढून सिमाचे वय मिळविल्यास सरासरी 1 ने वाढते तर सिमाचे वय किती ?

 1.  32
 2.  31
 3.  34
 4.  35

Ans :34


 14. 24 सम संख्यांची सरासरी 83 आहे. तर सर्वात लहान दुसरी सम संख्या कोणती?

 1.  60
 2.  64
 3.  62
 4.  68

Ans :62


 15. प्रथम 53 सम संख्यांची सरासरी किती?

 1.  53
 2.  54
 3.  27
 4.  265

Ans :54


 16. प्रथम 89 नैसर्गिक संख्यांची सरासरी किती?

 1.  445
 2.  89
 3.  45
 4.  90

Ans :45


 17. क्रमश: सात सम संख्याची सरासरी 114 आहे तर सर्वात मोठी दुसरी संख्या कोणती?

 1.  118
 2.  120
 3.  116
 4.  122

Ans :118


 18. क्रमश: दहा विषम संख्यांची सरासरी 120 आहे तर सर्वात लहान तिसरी संख्या कोणती?

 1.  107
 2.  115
 3.  113
 4.  111

Ans :115


 19. 9 मुलांकडे सरासरी 80 रुपये आहेत. शिवानी कडील रुपये मिळवले तर सरासरी 85 होते. तर शिवाणीकडे किती रुपये आहे?

 1.  174
 2.  140
 3.  165
 4.  130

Ans :130


 20. R,S,T यांचे सरासरी वय 19 वर्ष आहे. त्यांच्या वयाच्या अनुपात अनुक्रमे 8:5:6 आहे तर T चे वय किती?

 1.  6
 2.  15
 3.  24
 4.  18

Ans :18

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.