Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा मुख्य परीक्षेविषयीची महत्वाची घोषणा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा मुख्य परीक्षेविषयीची महत्वाची घोषणा :

राज्यासेवा मुख्य परीक्षेत यापुढे मराठी व इंग्रजी यांचा पेपर वस्तुनिष्ठ स्वरुपात असणार आहे.

तसेच त्याचे स्वरूप किमान अहर्ता स्वरूपाचे असणार आहे.

जाहीर केलेली घोषणा खालीलप्रमाणे

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World