पृथ्वीसंबंधीची माहिती

पृथ्वीसंबंधीची माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

चंद्रासंबंधी माहिती

 • पृथ्वीचा जन्म – 46000 अंदाजित कोटी वर्षापूर्वी
 • पृथ्वीचा आकार – जिऑइड
 • पृथ्वीचे सूर्यापासूनचे अंतर – 14,88,00,000 कि.मी.
 • पृथ्वीचे क्षेत्रफळ – 5101 कोटी चौ.कि.मी.
 • पृथ्वीचे पाण्याचे क्षेत्रफळ – 3613(71%) कोटी चौ.कि.मी.
 • पृथ्वीचे जमीन क्षेत्रफळ – 1484(29%) कोटी चौ.कि.मी.
 • पृथ्वीची त्रिज्या – 6371 कि.मी.
 • पृथ्वीचा ध्रुवीय व्यास – 12714 कि.मी.
 • पृथ्वीचा विषवृत्तीय व्यास – 12,758 कि.मी.
 • पृथ्वीच्या विषवृत्तीय परिघाची लांबी – 40,077 कि.मी.
 • पृथ्वीच्या ध्रुवीय परिघाची लांबी – 40,009 कि.मी.
 • पृथ्वीच्या परिघाचे मापन करण्याचा पहिला प्रयत्न एरॅटोस्थेनिसने केला.
Must Read (नक्की वाचा):

सूर्यासंबंधी माहिती

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World